Tavaramerkit

 • Memory Stick ja ovat Sony Corporation -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 • XAVC S ja ovat Sony Corporation -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 • AVCHD ja AVCHD-logotyyppi ovat Panasonic Corporation- ja Sony Corporation ‑yhtiöiden tavaramerkkejä.
 • Mac on Apple Inc. -yhtiön tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
 • iPhone ja iPad ovat Apple Inc. -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 • Blu-ray Disc™ ja Blu-ray™ ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.
 • DLNA ja DLNA CERTIFIED ovat Digital Living Network Alliancen tavaramerkkejä.
 • Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
 • Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
 • Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
 • SDXC-logo on SD-3C, LLC ‑yhtiön tavaramerkki.
 • Android ja Google Play ovat Google LLC ‑yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 • Wi-Fi, Wi-Fi-logo ja Wi-Fi Protected Setup ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
 • N-merkki on NFC Forum, Inc. -yhtiön tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
 • Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja Sony Corporation käyttää näitä merkkejä lisenssin nojalla.
 • QR Code on Denso Wave Inc. -yhtiön tavaramerkki.
 • Lisäksi muut tässä oppaassa käytetyt järjestelmien ja tuotteiden nimet ovat yleensä niiden kehittäjien tai valmistajien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä ™ ja ® ei ole kuitenkaan käytetty kaikissa tapauksissa tässä oppaassa.