Tietokoneeseen liittäminen

  1. Aseta riittävästi ladattu akku kameraan.
  2. Kytke kamera päälle ja käynnistä tietokone.
  3. Tarkista, että [USB-liitäntä]-asetuksena kohdassa (Asetus) on [Massamuisti].
  4. Liitä kamera tietokoneeseen käyttämällä USB-mikrokaapelia (mukana) (A).

    • Kun kamera liitetään tietokoneeseen ensimmäisen kerran, kameran tunnistusmenettely saattaa käynnistyä tietokoneessa automaattisesti. Odota, kunnes menettely on päättynyt.
    • Jos tuote liitetään tietokoneeseen USB- mikrokaapelilla, kun [USB-virtalähde]-asetuksena on [Käytössä], virta syötetään tietokoneesta. (Oletusasetus: [Käytössä])

Huomautus

  • Älä käynnistä/sammuta tietokonetta, käynnistä sitä uudelleen tai herätä sitä lepotilasta, kun tietokoneen ja kameran välille on muodostettu USB-yhteys. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön. Irrota kamera tietokoneesta ennen tietokoneen käynnistämistä/sammuttamista, uudelleenkäynnistämistä tai herättämistä lepotilasta.