HDMI-asetukset: 24p/60p-lähtö (video) (vain 1080 60i ‑yhteensopivat mallit)

Voit valita HDMI-lähtömuodoksi 1080/24p tai 1080/60p, kun [Tallennusasetus]-asetukseksi on valittu [24p 50M], [24p 60M] tai [24p 100M].

  1. MENU (Asetus) → [HDMI-asetukset][HDMI-tarkkuus][1080p] tai [2160p/1080p].
  2. MENU(Asetus) → [HDMI-asetukset][24p/60p-lähtö] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

60p:
Videot lähetetään muodossa 60p.
24p:
Videot lähetetään muodossa 24p.

Huomautus

  • Vaiheet 1 ja 2 voidaan asettaa kummassa järjestyksessä tahansa.