Vapautusajastuksen näyttäminen (Kuvausajastusnäyttö)

Määrittää sulkimen vapautusajastuksen näyttötavan pimentymättömän kuvauksen aikana.

  1. MENU (Kamera- asetukset2) → [Kuvausajastusnäyttö] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä: Tyyppi 1/Käytössä: Tyyppi 2:
Näyttää kehyksen tarkennuskehyksen ympärillä.
Käytössä: Tyyppi 3/Käytössä: Tyyppi 4:
Näyttää näytön neljässä kulmassa.
Ei käytössä:
Ei näytä sulkimen vapautusajastusta pimentymättömän kuvauksen aikana.

[Käytössä: Tyyppi 1] / [Käytössä: Tyyppi 2] (esimerkki)

[Käytössä: Tyyppi 3] / [Käytössä: Tyyppi 4]