SteadyShot

Määrittää, käytetäänkö SteadyShot-toimintoa.

  1. MENU (Kamera- asetukset2) → [SteadyShot] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:
Käyttää [SteadyShot]-toimintoa.
Ei käytössä:
Ei käytä [SteadyShot]-toimintoa.
Asetukseksi kannattaa valita [Ei käytössä], kun käytetään kolmijalkaa tms.