Valokuvien kuvaaminen

 1. Valitse haluamasi kuvaustila kiertämällä tilapyörää.

  • Kierrä tilapyörää samalla, kun painat sen keskellä olevaa tilapyörän lukon vapautuspainiketta.
 2. Säädä näytön kulma ja pidä kiinni kamerasta.Vaihtoehtoisesti katso etsimen läpi ja pidä kiinni kamerasta.
 3. Kun zoom-objektiivi on kiinnitetty, suurenna kuvia kiertämällä zoomausrengasta.
 4. Tarkenna painamalla suljinpainike puoliväliin.
  Kun kuva on tarkennettu, kuuluu äänimerkki ja ilmaisin (esim. ) syttyy.

 5. Paina suljinpainike pohjaan.

Kuvien ottaminen tarkennus lukittuna haluttuun kohteeseen (tarkennuksen lukitus)

Ottaa kuvia tarkennus lukittuna haluttuun kohteeseen automaattitarkennustilassa.

 1. Valitse AF-S (Yhden k. AF) kiertämällä tarkennuksen tilapainiketta.
  • Kierrä tarkennuksen tilapainiketta samalla, kun pidät tarkennuksen tilapyörän lukon vapautuspainikkeen painettuna.
 2. Sijoita kohde AF-alueelle ja paina suljinpainike puoliväliin.

  Tarkennus lukitaan.

  • Jos haluttuun kohteeseen on vaikea tarkentaa, valitse [Tarkennusalue]-asetukseksi [Keskikohta] tai [Joustava piste].
 3. Pidä suljinpainike painettuna puoliväliin ja sommittele kuva uudelleen sijoittamalla kohde takaisin alkuperäiseen paikkaan.

 4. Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.

Vihje

 • Jos tuote ei voi tarkentaa automaattisesti, tarkennuksen ilmaisin vilkkuu eikä äänimerkkiä kuulu. Sommittele kuva uudelleen tai muuta tarkennusasetusta.[Jatkuva AF]-tilassa syttyy eikä tarkennuksen onnistumisesta ilmoittavaa äänimerkkiä anneta.
 • Kuvauksen jälkeen esiin tulee kuvake osoitukseksi siitä, että tietoja kirjoitetaan. Älä poista muistikorttia kuvakkeen ollessa näkyvissä.