Valitsim. Ev-korjaus

Voit säätää kirkkautta käyttämällä etu- tai takapainiketta, kun valotuksen korjauspainike on asennossa ”0”. Voit säätää valotusta alueella -5,0 EV – +5,0 EV.

  1. Kierrä valotuksen korjauspainike asentoon 0.
  2. MENU(Kamera- asetukset2) → [Valitsim. Ev-korjaus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Ei käytössä:
Valotuksen korjausta ei oteta käyttöön etu- tai takapainikkeen kanssa.
Etuvalitsin/ Takavalitsin:
Valotuksen korjaus otetaan käyttöön etu- tai takapainikkeen kanssa.

Huomautus

  • Kun valotuksen korjaustoiminto määritetään etu- tai takapainikkeeseen, painikkeeseen aiemmin määritetty toiminto määritetään uudelleen toiseen painikkeeseen.
  • Valotuksen korjauspainikkeen asetukset saavat etusijan MENU-kohdan asetuksen [Valotuksen korjaus] tai etu- tai takapainikkeen valotusasetuksiin nähden.