AWB-luk. laukais. (valokuva)

Voit määrittää, lukitaanko valkotasapaino suljinpainiketta painettaessa, kun [Valkotasapaino]-asetukseksi on valittu [Automaattinen] tai [Vedenalainen autom.].

Tämä toiminto estää valkotasapainon tahattomat muutokset jatkuvan kuvauksen aikana tai kun kuvataan suljinpainike painettuna puoliväliin.

  1. MENU (Kamera- asetukset1) → [AWB-luk. laukais.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Laukaisin puoliväliin:
Lukitsee valkotasapainon, kun suljinpainike painetaan puoliväliin, myös automaattisessa valkotasapainotilassa. Valkotasapaino lukitaan myös jatkuvan kuvauksen aikana.
Jatkuva kuvaus:
Lukitsee valkotasapainon ensimmäisen otoksen asetukseen jatkuvan kuvauksen aikana myös automaattisessa valkotasapainotilassa.
Ei käytössä:
Toimii normaalin automaattisen valkotasapainon kanssa.


Tietoja [AWB-lukituksen pito]- ja [AWB-lukit. vaihto] -toiminnoista

Voit lukita valkotasapainon myös automaattisessa valkotasapainotilassa määrittämällä [AWB-lukituksen pito]- tai [AWB-lukit. vaihto] -toiminnon mukautettuun näppäimeen. Valitse MENU → (Kamera- asetukset2) → määritä [AWB-lukituksen pito] tai [AWB-lukit. vaihto] käyttämällä [Oma painike] -toimintoa. Jos painat määritettyä näppäintä kuvauksen aikana, valkotasapaino lukitaan.
[AWB-lukituksen pito] -toiminto lukitsee valkotasapainon pysäyttämällä automaattisen valkotasapainon säädön, kun painike pidetään painettuna.
[AWB-lukit. vaihto] -toiminto lukitsee valkotasapainon pysäyttämällä automaattisen valkotasapainon säädön sen jälkeen, kun painiketta on painettu kerran. AWB-lukitus vapautetaan, kun painiketta painetaan uudelleen.

  • Jos haluat lukita valkotasapainon videokuvauksen aikana automaattisessa valkotasapainotilassa, valitse MENU → (Kamera- asetukset2) → määritä [AWB-lukituksen pito] tai [AWB-lukit. vaihto] käyttämällä [Oma painike] -toimintoa.

Vihje

  • Jos kuvataan salaman kanssa, kun automaattinen valkotasapaino on lukittu, tuloksena saatavat värisävyt saattavat olla epäluonnollisia, koska valkotasapaino lukittiin ennen salaman välähtämistä. Valitse tällöin [AWB-luk. laukais.] -asetukseksi [Ei käytössä] tai [Jatkuva kuvaus] äläkä käytä [AWB-lukituksen pito] -toimintoa tai [AWB-lukit. vaihto] -toimintoa kuvauksen aikana. Vaihtoehtoisesti valitse [Valkotasapaino]‑asetukseksi [Salama].