Kuvien toistaminen kuvahakemistonäytössä (Hakemistonäyttö)

Voit näyttää useita kuvia kerralla toistotilassa.

  1. Paina painiketta (Hakemistonäyttö) kuvan toiston aikana.
  2. Valitse kuva painamalla kiekkopainikkeen ylä-/ala-/oikeaa/vasenta puolta tai kiertämällä sitä.

Näytettävien kuvien määrän muuttaminen

MENU(Toisto) → [Hakemistonäyttö] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

9 kuvaa/25 kuvaa


Yhden kuvan toistoon palaaminen

Valitse haluamasi kuva ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiötä.

Halutun kuvan näyttäminen nopeasti

Valitse kuvahakemistonäytön vasemmalla puolella oleva palkki kiekkopainikkeella ja paina sitten kiekkopainikkeen ylä-/alapuolta. Kun palkkia valitaan, voit näyttää kalenterinäytön tai kansion valintanäytön painamalla keskiötä. Lisäksi voit vaihtaa näkymätilaa valitsemalla kuvakkeen.