Tallennetun AF-alueen poistaminen (Poista tall. AF-al.)

Poistaa tarkennuskehyksen, joka tallennettiin toiminnolla [AF-alueen tall.].

  1. MENU (Kamera- asetukset1) → [Poista tall. AF-al.].