AF-seur. herkkyys (video)

AF-herkkyys voidaan asettaa videotilassa.

  1. MENU (Kamera- asetukset2) → [AF-seur. herkkyys]→ haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Herkkä:
Asettaa AF-herkkyyden korkeaksi. Tämä tila on hyödyllinen videokuvauksessa, kun kohde liikkuu nopeasti.
Vakio:
Asettaa AF-herkkyyden normaaliksi. Tämä tila on hyödyllinen, kun kohteen edessä on esteitä, tai vilkkaissa paikoissa.