Akkua koskevia huomautuksia

Akun käyttöä koskevia huomautuksia

 • Käytä vain tälle tuotteelle tarkoitettuja akkuja.
 • Akun oikean varaustilan ilmaisin ei ehkä näy tietyissä käyttö- tai ympäristöolosuhteissa.
 • Älä altista akkua vedelle. Akku ei ole vesitiivis.
 • Älä jätä akkua auton sisään, suoraan auringonpaisteeseen tai mihinkään muihin erittäin kuumiin paikkoihin.

Akun lataaminen

 • Lataa akku (mukana) ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa.
 • Ladattu akku purkautuu itsekseen vähitellen, vaikka sitä ei käytettäisi. Lataa akku aina ennen tuotteen käyttämistä, jotta et menetä yhtään kuvausmahdollisuutta.
 • Älä lataa muita kuin tälle tuotteelle tarkoitettuja akkuja. Muuten seurauksena voi olla vuotoja, ylikuumenemista, räjähdyksiä, sähköiskuja, palovammoja tai vammoja.
 • Jos latausvalo vilkkuu, kun akku ei ole ladattu täyteen, irrota akku tai USB-kaapeli kamerasta ja lataa uudelleen asettamalla se takaisin.
 • Suosittelemme, että akku ladataan ympäristön lämpötilassa 10 °C – 30 °C. Akku ei ehkä lataudu tehokkaasti, jos lämpötila on tämän alueen ulkopuolella.
 • Jos tämä tuote liitetään kannettavaan tietokoneeseen, jota ei ole liitetty virtalähteeseen, kannettavan tietokoneen akun varaus voi laskea. Älä lataa tätä tuotetta kannettavalla tietokoneella liian pitkään.
 • Älä käynnistä tietokonetta / käynnistä sitä uudelleen, herätä sitä lepotilasta tai sammuta sitä, kun tämä tuote on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla. Se voi aiheuttaa tämän tuotteen toimintahäiriön. Kytke tuote ja tietokone irti ennen yllä olevien toimenpiteiden suorittamista.
 • Latauksen onnistumista ei taata, jos käytetään itse koottua tai muokattua tietokonetta.
 • Kun lataus on päättynyt irrota verkkolaite pistorasiasta tai USB-kaapeli kamerasta. Muuten akun käyttöikä saattaa lyhentyä.

Akun varaustilan ilmaisin

 • Akun varaustilan ilmaisin näkyy näytössä.

  A: Akun varaustaso korkea

  B: Akku tyhjä

 • Akun oikean varaustilan ilmaisin tulee näyttöön noin minuutin kuluttua.
 • Akun oikean varaustilan ilmaisin ei ehkä näy tietyissä käyttö- tai ympäristöolosuhteissa.
 • Jos akun varaustilan ilmaisin ei näy näytössä, tuo se näkyviin painamalla DISP (Näyttöasetus) -painiketta.

Latausaika (täysi lataus)

Latausaika on noin 150 minuuttia käytettäessä akkulaturia (mukana) ja noin285 minuuttia käytettäessä verkkolaitetta (mukana).

Yllä oleva latausaika on aika, joka tarvitaan täysin tyhjentyneen akun lataamiseen 25 °C:ssa. Lataus voi kestää pidempään käyttöolojen ja olosuhteiden mukaan.

Akun tehokas käyttö

 • Akun teho heikkenee alhaisissa lämpötiloissa. Niinpä akun käyttöaika on lyhyempi kylmissä paikoissa. Voit pidentää akun käyttöaikaa pitämällä akkua taskussasi kehon lähellä, jotta se lämpenee, ja laittamalla sen tuotteeseen vasta juuri ennen kuvaamista. Jos taskussasi on metalliesineitä, esimerkiksi avaimia, varo etteivät ne aiheuta oikosulkua.
 • Akku tyhjenee nopeasti, jos käytetään salamaa toistuvasti, käytetään jatkuvaa kuvaustoimintoa usein, kytketään virta päälle ja pois toistuvasti tai asetetaan monitori hyvin kirkkaaksi.
 • Suosittelemme vara-akkujen käyttöä ja harjoituskuvien ottamista ennen varsinaisia kuvia.
 • Jos akun liitin on likainen, tuotteeseen ei ehkä voi kytkeä virtaa tai akku ei ehkä lataudu kunnolle. Puhdista tällöin akku pyyhkimällä pöly kevyesti pois pehmeällä liinalla tai vanupuikolla.

Akun säilyttäminen

Lataa akku täyteen ja tyhjennä se täysin sitten kamerassa vähintään kerran vuodessa ennen säilytystä akun suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Säilytä akkua viileässä ja kuivassa paikassa, kun olet poistanut sen kamerasta.

Akun käyttöikä

 • Akun käyttöikä on rajallinen. Jos samaa akkua käytetään toistuvasti tai pitkiä aikoja, akun kapasiteetti heikkenee vähitellen. Jos akun käyttöaika lyhenee huomattavasti, on ehkä aika vaihtaa akku uuteen.
 • Akun käyttöikään vaikuttavat sen säilytys- ja käyttöolosuhteet sekä käyttöympäristö.