Itselaukaisin

Ottaa kuvan itselaukaisinta käyttämällä, kun on kulunut määrätty määrä sekunteja suljinpainikkeen painamisesta. Käytä 5 sekunnin / 10 sekunnin itselaukaisinta, kun haluat olla kuvassa, ja käytä 2 sekunnin itselaukaisinta vähentämään suljinpainikkeen painamisesta johtuvaa kameran tärinää.

 1. Valitse (Itselaukaisin) kiertämällä kuvanoton tilapyörää.
  • Kierrä kuvanoton tilapyörää samalla, kun pidät kuvanoton tilapyörän lukon vapautuspainikkeen painettuna.
 2. MENU (Kamera- asetukset1) → [Itselauk. tyyppi][Itselauk. (yksittäisk.)] → haluttu tila.
  • [Itselauk. tyyppi]-asetusnäyttö voidaan tuoda esiin painamalla Fn-painiketta.
 3. Säädä tarkennusta ja kuvaa kohde.
  Itselaukaisimen valo vilkkuu, äänimerkki kuuluu ja kuva otetaan, kun määritetty sekuntien määrä on kulunut.

Valikkokohteen tiedot

Tila määrittää, monenko sekunnin kuluttua suljinpainikkeen painamisesta kuva otetaan.

Itselauk. (yksittäisk.): 10 sek.
Itselauk. (yksittäisk.): 5 sek.
Itselauk. (yksittäisk.): 2 sek.

Vihje

 • Voit pysäyttää itselaukaisimen painamalla suljinpainiketta uudelleen.
 • Valitse muu kuvanottotapa kuin (Itselaukaisin) kiertämällä kuvanoton tilapyörää itselaukaisimen peruuttamiseksi.
 • Valitse [Äänimerkit]-asetukseksi [Ei käytössä], kun haluat poistaa äänimerkin käytöstä itselaukaisimen laskun aikana.
 • Jos haluat käyttää itselaukaisinta haarukointitilassa, valitse (Haarukointi) kiertämällä kuvanoton tilapyörää ja valitse sitten MENU (Kamera- asetukset1) → [Haarukointiaset.][Itsel. haarukoinnissa].