Kosk.toim. toiminto: Kosketusseuranta

Voit käyttää kosketustoimintoja valokuva- ja videotallennustiloissa seurattavan kohteen valitsemiseen.
Valitse MENU → (Asetus) → [Kosketustoiminto] [Käytössä] etukäteen.

 1. MENU (Kamera- asetukset2) → [Kosk.toim. toiminto][Kosketusseuranta].
 2. Kosketa monitorissa kohdetta, jota haluat seurata.
  Seuranta alkaa.
 3. Tarkenna painamalla suljinpainike puoliväliin.
  • Ota kuvia painamalla suljinpainike pohjaan.

Vihje

 • Seuranta voidaan peruuttaa koskettamalla tai painamalla kiekkopainikkeen keskiötä.

Huomautus

 • [Kosketusseuranta] ei ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:
  • Kun kuvataan videoita [Tallennusasetus] -vaihtoehdolla [120p]/[100p].
  • Kun [Tarkennustila]-asetukseksi on valittu [Man. tarkennus].
  • Kun käytetään älykästä zoomia, selkeän kuvan zoomia ja digitaalizoomia
  • Kun käytetään LA-EA2- tai LA-EA4-kiinnityssovitinta