Silmiin tarkentaminen (Kasv./Silmä-AF-as.)

[Kasv./Silmä-AF-as.]-toiminnon avulla määritetään, tarkentaako kamera ensisijaisesti kasvoihin/silmiin.


[Silmä-AF] voidaan suorittaa kahdella tavalla, joiden teknisissä tiedoissa on joitain eroja. Valitse tarkoitukseen sopiva tapa.

[Silmä-AF] toiminnon [Kasv./Silmä-AF-as.] kautta [Silmä-AF] mukautetun näppäimen kautta

Yksityiskohdat löytyvät täältä.

Kohteen tunnistus Kamera tunnistaa ensisijaisesti kasvoja/silmiä. Kamera tunnistaa ainoastaan kasvoja/silmiä.
Etukäteisvalmistelu Valitse [Kasv./Silmä-AF-as.][Kasv./silm. etusij. AF][Käytössä]. Määritä [Silmä-AF]-toiminto haluamaasi näppäimeen käyttämällä toimintoa [Oma painike].
[Silmä-AF]-toiminnon suorittaminen Paina suljinpainike puoliväliin. Paina näppäintä, johon [Silmä-AF]-toiminto on määritetty*.
Tekniset tiedot
 • Kun kamera tunnistaa kasvot tai silmän määritetyllä tarkennusalueella tai sen ympärillä, se tarkentaa ensisijaisesti kasvoihin tai silmään.
 • Jos kamera ei tunnista yhtään kasvoja tai silmiä määritetyn tarkennusalueen sisällä tai sen ympärillä, se tarkentaa toiseen havaittuun kohteeseen.
 • Kamera tarkentaa ainoastaan kasvoihin tai silmiin kaikkialla näytössä [Tarkennusalue]-asetuksesta riippumatta.
 • Kamera ei tarkenna automaattisesti toiseen kohteeseen, jos kasvoja tai silmiä ei havaita lainkaan näytössä.
Tarkennustila Noudattaa [Tarkennustila]-toiminnolla määritettyä asetusta Noudattaa [Tarkennustila]-toiminnolla määritettyä asetusta
Tarkennusalue Noudattaa [Tarkennusalue]-toiminnolla määritettyä asetusta Tarkennusalueeksi vaihtuu tilapäisesti koko näyttö [Tarkennusalue]-asetuksesta riippumatta.
Miten seuraavat kohdan [Kasv./Silmä-AF-as.] toiminnot toimivat
 • Kohteentunnistus
 • Val. oik./vas. silmä
 • Kasvontun. kehysn.
 • Eläimen silmänäyttö
Noudattaa kussakin valikkokohteessa määritettyä asetusta Noudattaa kussakin valikkokohteessa määritettyä asetusta

*Riippumatta siitä, onko [Kasv./silm. etusij. AF] -asetukseksi kohdassa [Kasv./Silmä-AF-as.] valittu [Käytössä] vai [Ei käytössä], voit käyttää [Silmä-AF]-toimintoa mukautetun näppäimen kautta, kun painat mukautettua näppäintä, johon [Silmä-AF] on määritetty.

Vihje

Tarkennuksen säilyttäminen liikkuvassa silmässä tai liikkuvissa kasvoissa (Silmä-AF + Seuranta)


 1. MENU(Kamera- asetukset1) → [Kasv./Silmä-AF-as.] → haluttu asetuskohde.

Valikkokohteen tiedot

Kasv./silm. etusij. AF:
Määrittää, tunnistetaanko tarkennusalueella olevia kasvoja tai silmiä ja tarkennetaanko silmiin (silmä-AF), kun automaattitarkennus on aktivoitu. ([Käytössä]/[Ei käytössä]) (Huomaa: kameran toiminnot ovat erilaiset, kun käytetään mukautettua näppäintä [Silmä-AF]-toiminnon suorittamiseen.)
Kohteentunnistus:
Valitsee tunnistettavan kohteen.
[Ihminen]: tunnistaa ihmisten kasvot/silmät.
[Eläin]: tunnistaa eläinten silmät. Eläinten naamoja ei tunnisteta.
Val. oik./vas. silmä:
Määrittää tunnistettavan silmän, kun [Kohteentunnistus]-asetukseksi on valittu [Ihminen]. Jos on valittu [Oikea silmä] tai [Vasen silmä], vain valittu silmä tunnistetaan. Kun [Kohteentunnistus] -asetukseksi valitaan [Eläin], asetusta [Val. oik./vas. silmä] ei voi käyttää.
[Automaattinen]: kamera tunnistaa silmät automaattisesti.
[Oikea silmä]: kohteen oikea silmä (kuvaajasta katsoen vasemmalla puolella oleva silmä) tunnistetaan.
[Vasen silmä]: kohteen vasen silmä (kuvaajasta katsoen oikealla puolella oleva silmä) tunnistetaan.
Kasvontun. kehysn.:
Määrittää, näytetäänkö kasvontunnistuskehys, kun ihmiskasvot tunnistetaan. ([Käytössä]/[Ei käytössä])
Eläimen silmänäyttö:
Määrittää, näytetäänkö silmäntunnistuskehys, kun eläimen silmä tunnistetaan. ([Käytössä]/[Ei käytössä])


Kasvontunnistuskehys

Kun tuote tunnistaa kasvot, harmaa kasvontunnistuskehys tulee näkyviin. Kun tuote päättelee, että automaattitarkennus on käytössä, kasvontunnistuskehys muuttuu valkoiseksi.
Jos eri kasvojen ensisijaisuusjärjestys on rekisteröity [Kasvojen rekister.] -toiminnolla, tuote valitsee automaattisesti ensimmäiseksi asetetut kasvot, joiden päällä oleva kasvontunnistuskehys muuttuu valkoiseksi. Muiden rekisteröityjen kasvojen kasvontunnistuskehykset muuttuvat punertavan purppuranvärisiksi.


Silmäntunnistuskehys

Valkoinen silmäntunnistuskehys tulee näkyviin, kun silmä havaitaan ja kamera päättää asetuksista riippuen, että automaattitarkennus on mahdollista.
Silmäntunnistuskehys näytetään seuraavasti, kun [Kohteentunnistus]-asetukseksi on valittu [Eläin].


[Silmä-AF] mukautetulla näppäimellä

Silmä-AF-toimintoa voidaan käyttää myös määrittämällä [Silmä-AF] mukautettuun näppäimeen. Kamera voi tarkentaa silmiin niin kauan kuin näppäintä painetaan. Tästä on hyötyä, kun haluat käyttää Silmä-AF-toimintoa tilapäisesti koko näyttöön asetuksesta [Tarkennusalue] huolimatta. Kamera ei tarkenna automaattisesti, jos kasvoja tai silmiä ei tunnisteta.
(Huomaa: kun yrität tarkentaa silmiin painamalla suljinpainikkeen puoliväliin, kamera tunnistaa kasvoja tai silmiä vain [Tarkennusalue]-toiminnolla määrätyn tarkennusalueen sisällä tai ympärillä. Jos kamera ei tunnista kasvoja tai silmiä, se suorittaa normaalin automaattitarkennuksen.)

 1. MENU → (Kamera- asetukset2) → [Oma painike] → haluttu näppäin, ja määritä sitten [Silmä-AF]-toiminto näppäimeen.
 2. MENU → (Kamera- asetukset1) → [Kasv./Silmä-AF-as.][Kohteentunnistus] → haluttu asetus.
 3. Suuntaa kamera henkilön tai eläimen kasvoihin ja paina näppäintä, johon [Silmä-AF]-toiminto on määritetty.
 4. Paina suljinpainiketta samalla, kun painat näppäintä.


[Vaih. oik./vas. silmä] mukautetulla näppäimellä

Kun [Val. oik./vas. silmä] -asetukseksi on valittu [Oikea silmä] tai [Vasen silmä], voit vaihtaa tunnistettavan silmän painamalla mukautettua näppäintä, johon [Vaih. oik./vas. silmä] -toiminto on määritetty.

Kun [Val. oik./vas. silmä] -asetukseksi on valittu [Automaattinen], voit vaihtaa tunnistettavan silmän tilapäisesti painamalla mukautettua näppäintä, johon [Vaih. oik./vas. silmä] -toiminto on määritetty.

Tilapäinen vasen/oikea-valinta peruutetaan, kun suoritat seuraavat toimenpiteet tms. Kamera palaa automaattiseen silmäntunnistukseen.

 • Suljinpainikkeen painaminen puoliväliin asti lopetetaan.
 • Mukautetun näppäimen, johon [AF käytössä] tai [Silmä-AF] on määritetty, painaminen lopetetaan.
 • Fn-painikkeen tai MENU-painikkeen painaminen.


Vihje

 • Kun [Val. oik./vas. silmä] -asetukseksi ei ole valittu [Automaattinen] tai kun suoritetaan [Vaih. oik./vas. silmä] mukautettua näppäintä käyttämällä, silmäntunnistuskehys tulee näkyviin.
 • Jos haluat, että kasvon- tai silmäntunnistuskehys katoaa tietyn ajan kuluessa, kun kamera on tarkentanut kasvoihin tai silmään, valitse [AF-alueen aut. tyhj.] -asetukseksi [Käytössä].
 • Järjestä sommittelu eläimen silmien tunnistamista varten niin, että sekä eläimen silmät että sen kuono ovat katselukulman sisällä. Kun olet tarkentanut eläimen naamaan, eläimen silmät tunnistetaan helpommin.

Huomautus

 • Kun [Kohteentunnistus]-asetukseksi on valittu [Ihminen], eläinten silmiä ei tunnisteta. Kun [Kohteentunnistus] -asetukseksi on valittu [Eläin], ihmiskasvoja ei tunnisteta.
 • Kun [Kohteentunnistus]-asetukseksi on valittu [Eläin], seuraavat toiminnot eivät ole käytettävissä.
  • Kasv. etus. mon.mitt.
  • Rek. kasvot etusijalla
 • Toiminto [Silmä-AF] ei ehkä toimi kovin hyvin seuraavissa tilanteissa:
  • Kun kohde käyttää aurinkolaseja.
  • Kun otsahiukset peittävät henkilön silmät.
  • Hämärässä tai vastavalossa.
  • Kun silmät ovat kiinni.
  • Kun henkilö on varjossa.
  • Kun henkilö on epäterävä
  • Kun henkilö liikkuu liikaa.
 • Jos henkilö liikkuu liikaa, tunnistuskehystä ei välttämättä näytetä oikein hänen silmiensä päällä.
 • Olosuhteiden mukaan silmiin ei välttämättä voida tarkentaa. Tällöin kamera tunnistaa kasvot ja tarkentaa niihin. Kamera ei voi tarkentaa silmiin, jos yhtään ihmiskasvoja ei ole tunnistettu.
 • Tuote ei välttämättä tunnista kasvoja ollenkaan tai tunnistaa vahingossa muita esineitä kasvoiksi eräissä olosuhteissa.
 • Silmä-AF-toiminto ei ole käytettävissä, kun tilapyörä on asennossa (Video) tai , tai videokuvauksen aikana.
 • Silmäntunnistuskehystä ei näytetä, kun Silmä-AF-toiminto ei ole käytettävissä.
 • Kasvon-/silmäntunnistustoimintoa ei voi käyttää seuraavien toimintojen kanssa:
  • Muut zoomaustoiminnot kuin optinen zoom.
  • [Posterisaatio] kohdassa [Kuvatehoste]
  • Tarkennuksen suurennuslasi
  • Videokuvaus, kun [Tallennusasetus]-asetukseksi on valittu [120p]/[100p]
  • Kun [Kuvanopeus]-asetukseksi on valittu [120fps]/[100fps] hidastetun/nopeutetun kuvauksen aikana.
 • Kohteiden kasvoja voi tunnistaa enimmillään 8.
 • Vaikka [Kasvontun. kehysn.]-asetukseksi olisi valittu [Ei käytössä], vihreä tarkennuskehys näytetään tarkennettujen kasvojen päällä.
 • Kun kuvaustilaksi on asetettu [Älykäs automaatti], [Kasv./silm. etusij. AF]-asetukseksi lukitaan [Käytössä].
 • Vaikka [Kohteentunnistus]-asetukseksi olisi valittu [Eläin], kaikkien eläinten silmiä ei tunnisteta.
 • Vaikka [Eläimen silmänäyttö] -asetukseksi olisi valittu [Ei käytössä], vihreä tarkennuskehys näytetään tarkennettujen silmien päällä.