Fn (Toiminto) -painikkeen käyttäminen (toimintovalikko)

Toimintovalikko on 12 toiminnon valikko, joka näytetään näytön alaosassa, kun Fn (Toiminto) -painiketta painetaan kuvaustilassa. Voit käyttää usein käytettäviä toimintoja nopeammin tallentamalla ne toimintovalikkoon.


Vihje

 • Voit palauttaa toimintoja nopeammin käyttämällä mukautettu näppäin -toimintoa usein käytettyjen toimintojen määrittämiseen haluttuihin näppäimiin toimintovalikon lisäksi. Katso liittyvät toiminnot tämän sivun alaosan kohdasta Aiheeseen liittyvää.
 1. Painele kiekkopainikkeessa DISP, kunnes esiin tulee muu näyttötila kuin [Etsin], ja paina sitten Fn (Toiminto) ‑painiketta.

 2. Valitse haluamasi toiminto painamalla kiekkopainikkeen ylä-/ala-/vasenta/oikeaa puolta.

 3. Valitse haluamasi asetus kiertämällä etupainiketta ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiötä.
  • Eräitä toimintoja voidaan hienosäätää takapainikkeella.

Asetusten säätäminen erillisistä asetusnäytöistä

Valitse haluamasi toiminto vaiheessa 2 ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiötä. Toiminnon erillinen asetusnäyttö tulee esiin. Säädä asetuksia noudattamalla toiminto-opasta (A).


Toimintovalikon toimintojen vaihtaminen (Toimintovalik. aset.)

Seuraavassa kuvataan, miten [Kuvanottotapa]-toiminto vaihdetaan toimintovalikossa [Apuviiva]-toiminnoksi.

 1. MENU → (Kamera- asetukset2) → [Toimintovalik. aset.].
 2. Valitse (Kuvanottotapa) toimintovalikon kahdentoista toiminnon joukosta käyttämällä kiekkopainikkeen ylä-/ala-/vasenta/oikeaa puolta ja paina sitten keskiötä.
 3. Siirry [Näyttö/Automaatt. katselu] -näyttöön käyttämällä kiekkopainikkeen vasenta/oikeaa puolta. Valitse sitten [Apuviiva] ja paina kiekkopainikkeen keskiötä.
  • (Apuviiva) näytetään toimintovalikossa kohdassa, jossa (Kuvanottotapa)-toiminto oli aiemmin.