Normaalin valkoisen värin kuvaaminen valkotasapainon asettamista varten (mukautettu valkotasapaino)

Tilanteessa, jossa vallitseva valo koostuu erityyppisistä valonlähteistä, on suositeltavaa käyttää mukautettua valkotasapainoa valkoisuuden toistamiseksi tarkasti.Voit tallentaa 3 asetusta.

 1. MENU (Kamera- asetukset1) → [Valkotasapaino] → valitse vaihtoehdoista [Oma 1][Oma 3] ja paina sitten kiekkopainikkeen oikeaa puolta.
 2. Valitse ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiötä.
 3. Pidä tuotetta siten, että valkoinen alue peittää näytön keskellä olevan ympyrän kokonaan ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiötä.
  Kun sulkimen äänimerkki on kuulunut, kalibroidut arvot (värilämpötila ja värisuodin) näytetään ja tallennetaan.
  • Voit tuoda hienosäätönäytön esiin ja tehdä värisävyjen hienosäätöjä tarpeen mukaan painamalla kiekkopainikkeen oikeaa puolta.
 4. Paina kiekkopainikkeen keskiötä.
  Näyttö palaa tallennustietonäyttöön ja säilyttää tallennetun mukautetun valkotasapainoasetuksen.
  • Rekisteröity mukautettu valkotasapainoasetus säilyy muistissa, kunnes se korvataan toisella asetuksella.

Huomautus

 • Ilmoitus [Räät. WB-tietojen sieppaus epäonnistui.] osoittaa, että arvo on odottamattomalla alueella, esimerkiksi kun kohde on liian kirkas. Voit rekisteröidä asetuksen tässä vaiheessa, mutta on suositeltavaa, että asetat valkotasapainon uudelleen. Jos asetetaan virheellinen arvo, ilmaisin muuttuu oranssiksi tallennustietojen näytössä. Ilmaisin näkyy valkoisena, kun asetettu arvo on odotetulla alueella.
 • Jos valkoista perusväriä kuvattaessa käytetään salamaa, mukautettu valkotasapaino rekisteröidään salaman valaistuksen kanssa. Muista käyttää aina salamaa, kun kuvaat palautetuilla asetuksilla, jotka rekisteröitiin salaman kanssa.