Video: Valotustila

Voit asettaa valotustilan videokuvausta varten.

  1. Aseta tilapyörä asentoon (Video).
  2. MENU (Kamera- asetukset2) → [Valotustila] → haluttu asetus.
  3. Aloita tallennus painamalla MOVIE (Video) ‑painiketta.
      
    • Pysäytä tallennus painamalla MOVIE-painiketta uudelleen.

Valikkokohteen tiedot

Ohjelmoitava:
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säätyy automaattisesti.
Aukko etusijalla:
Voit kuvata säädettyäsi aukkoa manuaalisesti.
Suljinaika etusijalla:
Voit kuvata säädettyäsi valotusaikaa manuaalisesti.
Käsivalotus:
Voit kuvata säädettyäsi valotusta manuaalisesti (sekä valotusaikaa että aukkoa).