SteadyShot-asetuks.

Voit kuvata kiinnitetylle objektiiville sopivalla SteadyShot-asetuksella.

  1. MENU (Kamera- asetukset2)[SteadyShot][Käytössä].
  2. [SteadyShot-asetuks.][SteadyShot-säätö] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Automaattinen:
Suorittaa SteadyShot-toiminnon automaattisesti kiinnitetystä objektiivista saatujen tietojen perusteella.
Manuaalinen:
Suorittaa SteadyShot-toiminnon käyttämällä asetuksella [SteadyS.-polttoväli] määritettyä polttoväliä. (8mm-1000mm)
  • Tarkista polttoväli-indeksi (A) ja aseta polttoväli.

Huomautus

  • SteadyShot-toiminto ei välttämättä toimi optimaalisesti heti virran kytkemisen jälkeen, heti kun kamera on suunnattu kohteeseen, tai kun suljinpainike on painettu pohjaan pysähtymättä puolivälissä.
  • Kun käytetään kolmijalkaa tms., muista poistaa SteadyShot-toiminto käytöstä, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriön kuvauksen aikana.
  • [SteadyShot-asetuks.] ei ole käytettävissä, kun kohdassa MENU (Kamera- asetukset2)[SteadyShot] on valittu [Ei käytössä].
  • Jos kamera ei saa polttovälitietoja objektiivista, SteadyShot-toiminto ei toimi oikein. Valitse [SteadyShot-säätö]-asetukseksi [Manuaalinen] ja määritä [SteadyS.-polttoväli] käytettävän objektiivin mukaisesti. SteadyShot-polttovälin asetettu arvo näytetään kohdan vieressä.
  • Kun käytetään SEL16F28n objektiivia (myydään erikseen) telejatkeen tms. kanssa, valitse [SteadyShot-säätö]-asetukseksi [Manuaalinen] ja aseta polttoväli.
  • Kun [SteadyShot]-asetukseksi valitaan [Käytössä]/[Ei käytössä], kameran ja objektiivin SteadyShot-asetukset vaihtuvat samaan aikaan.
  • Jos kiinnitetään objektiivi, jossa on SteadyShot-kytkin, asetuksia voidaan muuttaa vain käyttämällä objektiivin kytkintä. Asetuksia ei voi vaihtaa käyttämällä kameraa.