Poiston vahvist

Voit määrittää, valitaanko poiston vahvistusnäytön oletusarvoksi [Poista] vai [Peruuta].

  1. MENU (Asetus) → [Poiston vahvist] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

"Poista" ensin:
[Poista] valitaan oletusasetukseksi.

"Peruuta" ensin:
[Peruuta] valitaan oletusasetukseksi.