Imaging Edge

Imaging Edge on ohjelmisto, joka sisältää toimintoja, kuten etäkuvaaminen tietokoneelta ja kameralla tallennettujen RAW-kuvien säätäminen tai kehittäminen.

Viewer:
Voit näyttää ja etsiä kuvia.

Edit:
Voit muokata kuvia erilaisilla korjauksilla, kuten sävykäyrällä ja terävyydellä, ja kehittää RAW-muodossa tallennettuja kuvia.
Remote:
Voit säätää kameran asetuksia tai ottaa kuvia tietokoneesta, joka on liitetty kameraan USB-kaapelilla.
Jos haluat ohjata kameraa tietokoneella, valitse MENU → (Asetus) → [USB-liitäntä][Kuvaus tietokoneelle] ennen kameran liittämistä tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Lisätietoja Imaging Edge -sovelluksen käytöstä on tukisivulla.
http://www.sony.net/disoft/help/


Imaging Edge -ohjelmiston asennus tietokoneeseen

Lataa ja asenna ohjelmisto seuraavasta osoitteesta:
http://www.sony.net/disoft/d/