Käsivalotus

Voit kuvata halutulla valotuksella säätämällä sekä valotusaikaa että aukkoa.

 1. Aseta tilapyörä asentoon M (Käsivalotus).
 2. Valitse haluamasi aukon arvo kiertämällä etupainiketta.
  Valitse haluttu valotusaika kiertämällä takapainiketta.
  • Voit muuttaa etu-/takapainikkeen asetusta valitsemalla MENU (Kamera- asetukset2) → [Valitsimen asetus].
  • Manuaalisessa valotustilassa voit valita [ISO]-asetukseksi [ISO AUTO]. ISO-arvo muuttuu automaattisesti sopivan valotuksen saavuttamiseksi käyttäen asetettua aukkoarvoa ja valotusaikaa.
  • Kun [ISO]-asetukseksi on valittu [ISO AUTO], ISO-arvon ilmaisin vilkkuu, jos asetettu arvo ei ole sopiva asianmukaiselle valotukselle. Jos näin tapahtuu, muuta valotusaikaa tai aukkoarvoa.
  • Kun [ISO]-asetukseksi on valittu muu kuin [ISO AUTO], tarkista valotusarvo kohdasta MM (manuaalinen mittaus)*.
   Suuntaan +: Kuvista tulee kirkkaampia.
   Suuntaan –: Kuvista tulee tummempia.
   0: Tuotteen analysoima asianmukainen valotus.

   *Osoittaa asianmukaisen valotuksen ali-/ylivalotuksen. Se osoitetaan numeroarvolla monitorissa ja mittausilmaisimella etsimessä.

 3. Säädä tarkennusta ja ota kuva.

Vihje

 • Voit muuttaa valotusajan ja aukon (F-arvon) yhdistelmää muuttamatta asetettua valotusarvoa kiertämällä etu-/takapainiketta samalla, kun painat AEL-painiketta. (Manuaalinen siirto)

Huomautus

 • Manuaalisen mittauksen ilmaisinta ei näytetä, jos [ISO] -asetukseksi on valittu [ISO AUTO].
 • Kun vallitsevan valon määrä ylittää manuaalisen mittauksen mittausalueen, manuaalisen mittauksen ilmaisin vilkkuu.
 • SteadyShot-varoitusilmaisin ei tule näkyviin manuaalisessa valotustilassa.
 • Kuvan kirkkaus näytössä saattaa poiketa todellisesta kuvasta.