Äänimerkit

Valitsee, kuuluuko tuotteesta ääni.

  1. MENU (Kamera- asetukset2) → [Äänimerkit] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä: kaikki:
Ääniä tuotetaan esimerkiksi silloin, kun tarkennetaan painamalla suljinpainike puoliväliin.
Käyt.: ei elektr. suljin:
Ääntä tuotetaan, kun tarkennetaan painamalla suljinpainike puoliväliin tms. Sähköisestä sulkimesta ei synny mitään ääntä.
Käyt.: vain e-suljin:
Vain sähköinen suljin tuottaa ääntä. Ääntä ei tuoteta, kun tarkennetaan painamalla suljinpainike puoliväliin tms.
Ei käytössä:
Ääniä ei tuoteta.

Huomautus

  • Jos [Tarkennustila]-asetuksena on [Jatkuva AF], kamera ei anna äänimerkkiä, kun se tarkentaa kohteeseen.