D-alueen opt. (DRO)

Jakamalla kuvan pieniin alueisiin tuote voi analysoida kohteen ja taustan välisen valon ja varjojen kontrastin ja luoda kuvan, jossa on paras mahdollinen kirkkaus ja parhaat sävyt.

  1. MENU (Kamera- asetukset1) → [DRO/Autom. HDR][D-alueen opt.].
  2. Valitse haluamasi asetus käyttämällä kiekkopainikkeen vasenta/oikeaa puolta.

Valikkokohteen tiedot

D-alueen optimointi: autom.:
Korjaa kirkkauden automaattisesti.
D-alueen optimointi: Lv1 ― D-alueen optimointi: Lv5:
Optimoi tallennetun kuvan sävyjyrkkyyden kullakin jaetulla alueella. Valitse optimointitaso taso Lv1 (heikko) – Lv5 (vahva).

Huomautus

  • Seuraavissa tilanteissa [D-alueen opt.]-asetukseksi lukitaan [Ei käytössä]:
    • Kun [Kuvatehoste]-asetukseksi on valittu muu kuin [Ei käytössä].
  • Kun [Tallennusasetus]-asetukseksi on valittu [120p 100M], [100p 100M], [120p 60M] tai [100p 60M], tai kun [Kuvanopeus]-asetukseksi on valittu [120fps]/[100fps], [DRO/Autom. HDR] -asetukseksi vaihtuu [Ei käytössä].
  • [D-alueen opt.] -toiminnon kanssa kuvattaessa kuvaan voi tulla kohinaa. Valitse asianmukainen taso tarkistamalla otettu kuva etenkin, kun tehostetta parannetaan.