Ohjelmoitava

Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säätyy automaattisesti.

Voit asettaa kuvaustoimintoja, kuten [ISO].
  1. Aseta tilapyörä asentoon P (Ohjelmoitava).
  2. Aseta kuvaustoiminnot haluamiesi asetusten mukaisesti.
  3. Säädä tarkennusta ja ota kuva.

Ohjelman vaihto

Valotusajan ja aukon (F-arvon) yhdistelmää voidaan muuttaa kameran asettamaa asianmukaista valotusta muuttamatta, kun ei käytetä salamaa.

Valitse aukon arvon ja valotusajan yhdistelmä kiertämällä etu-/takapainiketta.

  • Näytön merkki ”P” vaihtuu merkiksi ”P*”, kun etu- tai takapainiketta kierretään.
  • Voit peruuttaa ohjelman vaihdon valitsemalla kuvaustilaksi muun kuin [Ohjelmoitava] tai sammuttamalla kameran.

Huomautus

  • Ympäristön kirkkauden mukaan ohjelman vaihtoa ei välttämättä käytetä.
  • Peruuta tekemäsi asetus valitsemalla muu kuin P-kuvaustila tai sammuttamalla virta.
  • Kun kirkkaus muuttuu, myös aukko (F-arvo) ja valotusaika muuttuvat säilyttäen vaihdon määrän.