Näytä ryhmänä

Määrittää, näytetäänkö jatkuvasti otetut kuvat tai intervallikuvausta käyttäen otetut kuvat ryhmänä.

  1. MENU → (Toisto) → [Näytä ryhmänä] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:
Näyttää kuvat ryhmänä.
Ei käytössä:
Ei näytä kuvia ryhmänä.

Vihje

  • Seuraavat kuvat ryhmitellään.
    • Kuvat, jotka on otettu [Kuvanottotapa]-asetuksella [Jatkuva kuvaus] (Jatkuvasti kuvattujen kuvien yhdestä sarjasta, joka on otettu jatkuvan kuvauksen aikana pitämällä suljinpainike painettuna, tulee yksi ryhmä.)
    • Kuvat, jotka on otettu [Interv.kuvaustoim.]-asetuksella (Yhden intervalli-istunnon aikana otetuista kuvista tulee yksi ryhmä.)
  • Kuvahakemistonäytössä ryhmän päällä näkyy .

Huomautus

  • Kuvia voidaan näyttää ja ryhmitellä vain, kun [Katselutila]-asetukseksi on valittu [Pvm. -näkymä]. Kun asetukseksi ei ole valittu [Pvm. -näkymä], kuvia ei voi ryhmitellä ja näyttää, vaikka [Näytä ryhmänä] -asetukseksi olisi valittu [Käytössä].
  • Jos ryhmä poistetaan, kaikki ryhmässä olevat kuvat poistetaan.