Akun lataaminen, kun se on kamerassa

 1. Kytke virta pois.
 2. Kytke kamera akkuineen vaihtovirtasovittimeen (mukana) USB- mikrokaapelilla (mukana) ja kytke sitten vaihtovirtasovitin pistorasiaan.

  Kameran latausvalo (oranssi)
  Palaa: lataus
  Pois: lataus valmis
  Vilkkuu: latausvirhe tai lataus keskeytetty tilapäisesti, koska kamera ei ole oikealla lämpötila-alueella

  • Latausaika (täysi lataus): latausaika on noin 285 min.
  • Yllä oleva latausaika on aika, joka tarvitaan täysin tyhjentyneen akun lataamiseen 25 °C:ssa. Lataus voi kestää pidempään käyttöolojen ja olosuhteiden mukaan.
  • Latauksen merkkivalo sammuu, kun lataus on valmis.
  • Jos latauksen merkkivalo syttyy ja sammuu sitten heti, akku on ladattu täyteen.

Huomautus

 • Jos latausvalo vilkkuu, kun akku ei ole ladattu täyteen, irrota akku tai USB-kaapeli kamerasta ja lataa uudelleen asettamalla se takaisin.
 • Jos kameran latausvalo vilkkuu, kun vaihtovirtasovitin on liitetty pistorasiaan, se tarkoittaa, että lataus on keskeytynyt tilapäisesti, koska lämpötila on suositellun alueen ulkopuolella. Kun lämpötila palaa asianmukaiselle alueelle, lataus jatkuu. Suosittelemme, että akku ladataan ympäristön lämpötilassa 10 °C – 30 °C.
 • Käytä lähellä olevaa pistorasiaa vaihtovirtasovitinta/akkulaturia käytettäessä. Jos tapahtuu toimintahäiriö, kytke virtalähde välittömästi irti irrottamalla pistoke pistorasiasta.
  Jos käytät tuotetta latausmerkkivalon kanssa, huomaa, että tuotetta ei ole kytketty irti virtalähteestä, vaikka lamppu sammuu.
 • Jos kamera kytketään päälle, virtaa syötetään pistorasiasta ja voit käyttää kameraa. Akku ei kuitenkaan lataudu.
 • Kun käytetään upouutta akkua tai akkua, jota ei ole käytetty pitkään aikaan, latausvalo voi vilkkua nopeasti, kun akkua ladataan. Jos näin tapahtuu, irrota akku tai USB-kaapeli kamerasta ja aseta se sitten takaisin lataamisen jatkamiseksi.
 • Älä lataa akkua jatkuvasti tai toistuvasti käyttämättä sitä välillä, jos se on jo ladattu täyteen tai melkein täyteen. Muuten akun suorituskyky voi heikentyä.
 • Kun lataus on päättynyt, irrota vaihtovirtasovitin pistorasiasta.
 • Käytä vain aitoja Sony-merkkisiä akkuja,USB- mikrokaapeleita (mukana) ja vaihtovirtasovittimia (mukana).