Akun lataaminen laturilla

 1. Aseta akku akkulaturiin.
  • Aseta akku akkulaturiin -merkin suuntaan.
  • Liu’uta akku perille asti nuolen suuntaan.

 2. Kytke virtajohto (mukana) akkulaturiin ja kytke akkulaturi pistorasiaan.

  • Kun lataus alkaa, CHARGE-merkkivalo (A) syttyy oranssina. CHARGE-merkkivalo sammuu, kun varaustaso on noin 90 %.
  • Voit tarkistaa latauksen likimääräisen tilan lataustilan merkkivalon (B) avulla seuraavan taulukon mukaisesti. (Oranssi väri osoittaa valon syttymisen.) Lataustilan merkkivalo sammuu, kun lataus on valmis.
   Lataustila CHARGE-valo / lataustilan merkkivalo
   Heti akun kiinnittämisen jälkeen – 30 %
   30 % – 60 %
   60 % – 90 %
   90 % – täyteen ladattu
   Ladattu täyteen

   Lataustilan merkkivalon osoittama varaustaso ja yllä olevan taulukon prosenttiluvut ovat viitteellisiä.

   Todellinen tila voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja akun kunnon mukaan.

  • Latausaika (täysi lataus): latausaika on noin 150 min.
  • Yllä oleva latausaika on aika, joka tarvitaan täysin tyhjentyneen akun lataamiseen 25 °C:ssa. Lataus voi kestää pidempään käyttöolojen ja olosuhteiden mukaan.
  • Jos CHARGE-merkkivalo ja lataustilan merkkivalot syttyvät ja sammuvat sitten välittömästi, akku on ladattu täyteen.

Huomautus

 • Suosittelemme, että akku ladataan ympäristön lämpötilassa 10 °C – 30 °C. Akkua ei ehkä voi ladata tehokkaasti tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.
 • Käytä lähellä olevaa pistorasiaa vaihtovirtasovitinta/akkulaturia käytettäessä. Jos tapahtuu toimintahäiriö, kytke virtalähde välittömästi irti irrottamalla pistoke pistorasiasta.
  Jos käytät tuotetta latausmerkkivalon kanssa, huomaa, että tuotetta ei ole kytketty irti virtalähteestä, vaikka lamppu sammuu.
 • Kun käytetään upouutta akkua tai akkua, jota ei ole käytetty pitkään aikaan, CHARGE-valo voi vilkkua nopeasti, kun akkua ladataan. Jos näin tapahtuu, irrota akku ja aseta se sitten takaisin lataamisen jatkamiseksi.
 • Älä lataa akkua jatkuvasti tai toistuvasti käyttämättä sitä välillä, jos se on jo ladattu täyteen tai melkein täyteen. Muuten akun suorituskyky voi heikentyä.
 • Käytä vain aitoja Sony-merkkisiä akkuja.