Vianmääritys

Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien ohjeiden avulla.

  1. Irrota akku, odota noin yksi minuutti, asenna akku takaisin ja kytke virta päälle.
  2. Alusta asetukset.
  3. Ota yhteys myyjään tai paikalliseen valtuutettuun huoltoon. Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin on asiakastuen www-sivustolla.
    http://www.sony.net/