Sij. link.asetukset

Voit käyttää sovellusta PlayMemories Mobile sijaintitietojen hankkimiseen älypuhelimesta, joka on yhdistetty kameraan Bluetooth-tiedonsiirtoa käyttämällä. Saadut sijaintitiedot voidaan tallentaa kuvia otettaessa.

Valmistelu etukäteen

Kameran sijaintitietojen linkitystoiminnon käyttämiseen tarvitaan PlayMemories Mobile ‑sovellus.

Jos Sijaintitietojen linkitys ei näy PlayMemories Mobile ‑aloitussivulla, seuraavat vaiheet täytyy suorittaa etukäteen.

 1. Asenna PlayMemories Mobile älypuhelimeen.

  • Voit asentaa PlayMemories Mobile ‑sovelluksen älypuhelimen sovelluskaupasta. Jos sovellus on jo asennettu, päivitä se uusimpaan versioon.
 2. Siirrä ennalta tallennettu kuva älypuhelimeen käyttämällä kameran [Lähetä älypuhelim.]‑toimintoa.

  • Kun kameralla tallennettu kuva on siirretty älypuhelimeen, sovelluksen aloitusnäytössä näkyy Sijaintitietojen linkitys.

Käyttäminen

: Älypuhelimessa suoritettavat toimenpiteet

: Kamerassa suoritettavat toimenpiteet

 1. : Tarkista, että älypuhelimen Bluetooth-toiminto on aktivoitu.

  • Älä suorita Bluetooth-laiteparin muodostustoimenpidettä älypuhelimen asetusnäytössä. Vaiheissa 2–7 laiteparin muodostus suoritetaan käyttämällä kameraa ja PlayMemories Mobile ‑sovellusta.
  • Jos suoritat vahingossa laiteparin muodostamisen älypuhelimen asetusnäytössä vaiheessa 1, peruuta laiteparin muodostaminen ja suorita sitten laiteparin muodostus noudattamalla vaiheita 2–7 käyttämällä kameraa ja PlayMemories Mobile ‑sovellusta.
 2. : Valitse kamerassa MENU (Verkko) → [Bluetooth-asetukset][Bluetooth-toiminto] [Käytössä].

 3. : Valitse kamerassa MENU (Verkko) → [Bluetooth-asetukset] [Pariyhteys].

 4. : Käynnistä älypuhelimessa PlayMemories Mobile ja napauta Sijaintitietojen linkitys.

  • Jos Sijaintitietojen linkitys ei tule näkyviin, noudata yllä olevan kohdan Valmistelu etukäteen ohjeita.

 5. : Aktivoi [Sijaintitietojen linkitys] PlayMemories Mobile -sovelluksen [Sijaintitietojen linkitys]-asetusnäytössä.

 6. : Noudata PlayMemories Mobile ‑sovelluksen [Sijaintitietojen linkitys]-asetusnäytön ohjeita ja valitse kamerasi luettelosta.

 7. : Valitse [OK], kun kameran monitorissa näytetään ilmoitus.

  • Kameran ja PlayMemories Mobile ‑sovelluksen laiteparin muodostus on suoritettu.
 8. : Valitse kamerassa MENU (Verkko) → [Sij. link.asetukset] [Sijaintitietojen link.] [Käytössä].

  • (haetaan sijaintitietoja -kuvake) näkyy kameran monitorissa. Älypuhelimen GPS:ää tms. käyttämällä hakemat sijaintitiedot tallennetaan, kun otetaan kuvia.

Valikkokohteen tiedot

Sijaintitietojen link.:
Määrittää, hankitaanko sijaintitiedot muodostamalla yhteys älypuhelimeen.
Ajan autom. korjaus:
Määrittää, korjataanko kameran päivämääräasetus automaattisesti käyttämällä yhdistetyn älypuhelimen tietoja.
Alueen autom. säätö:
Määrittää, korjataanko kameran alueasetus automaattisesti käyttämällä yhdistetyn älypuhelimen tietoja.

Sijaintitietoja haettaessa näytettävät kuvakkeet

(sijaintitietoja haetaan): kamera hakee sijaintitietoja.

(sijaintitietoja ei saatu): kamera ei voinut hakea sijaintitietoja.

(Bluetooth-yhteys käytettävissä): älypuhelimen Bluetooth-yhteys on muodostettu.

(Bluetooth-yhteys ei käytettävissä): älypuhelimen Bluetooth-yhteyttä ei ole muodostettu.

Vihje

 • Sijaintitiedot voidaan yhdistää, kun PlayMemories Mobile on käynnissä älypuhelimessa, vaikka älypuhelimen monitori olisi pois päältä. Jos kameran virta on kuitenkin ollut katkaistuna jonkin aikaa, sijaintitietoja ei välttämättä linkitetä välittömästi, kun kameran virta kytketään uudelleen päälle. Tässä tapauksessa sijaintitiedot linkitetään välittömästi, jos PlayMemories Mobile -näyttö avataan älypuhelimessa.
 • Kun PlayMemories Mobile ei ole käynnissä, esimerkiksi kun älypuhelin käynnistetään uudelleen, käynnistä PlayMemories Mobile sijaintitietojen yhdistämistä varten.
 • Jos sijaintitietojen yhdistämistoiminto ei toimi oikein, katso seuraavat huomautukset ja muodosta laitepari uudelleen.
  • Tarkista, että älypuhelimen Bluetooth-toiminto on aktivoitu.
  • Tarkista, ettei kameraa ole yhdistetty muihin laitteisiin Bluetooth-toiminnolla.
  • Tarkista, että kameran [Lentokonetila]-asetukseksi on valittu [Ei käytössä].
  • Poista kameran PlayMemories Mobile ‑sovellukseen tallennetut laiteparitiedot.
  • Suorita kameran [Nollaa verkkoaset.]-toiminto.
 • Tarkempia ohjeita on seuraavalla tukisivulla.
  http://www.sony.net/pmm/btg/

Huomautus

 • Kun kamera alustetaan, myös laiteparin muodostustiedot poistetaan. Jos haluat muodostaa laiteparin uudelleen, poista PlayMemories Mobile ‑sovellukseen tallennetut kameran laiteparitiedot, ennen kuin yrität uudelleen.
 • Sijaintitietoja ei tallenneta, jos niitä ei saada, esimerkiksi kun Bluetooth-yhteys on katkennut.
 • Kamera voidaan muodostaa laitepariksi jopa 15 Bluetooth-laitteen kanssa, mutta sijaintitiedot voidaan yhdistää vain yhdestä älypuhelimesta. Jos haluat yhdistää toisen älypuhelimen sijaintitiedot, poista jo yhdistetyn älypuhelimen [Sijaintitietojen linkitys]-toiminto käytöstä.
 • Jos Bluetooth-yhteys on epävakaa, poista esteet, kuten ihmiset tai metalliesineet, kameran ja laitepariksi muodostetun älypuhelimen välistä.
 • Kun kamera ja älypuhelin muodostetaan laitepariksi, käytä PlayMemories Mobile ‑sovelluksen [Sijaintitietojen linkitys]-toimintoa.
 • Jos haluat käyttää sijaintitietojen linkitystoimintoa, valitse [Bluetooth-kaukos.]-asetukseksi [Ei käytössä].

Tuetut älypuhelimet

 • Android-älypuhelimet: Android 5.0 tai uudempi ja yhteensopivuus Bluetooth 4.0 :n tai uudemman kanssa*

 • iPhone/iPad: iPhone 4S tai uudempi / iPad 3. sukupolvi tai uudempi

*Katso uusimmat tiedot tukisivustolta.

*Katso Bluetooth-version tiedot älypuhelimen verkkosivustolta.