Valotusaskel

Voit säätää valotusajan, aukon ja valotuksen korjauksen arvojen askelväliä.

  1. MENU(Kamera- asetukset1) → [Valotusaskel] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

0,3 EV / 0,5 EV

Huomautus

  • Vaikka [Valotusaskel]-asetukseksi valittaisiin [0,5 EV], valotuksen korjauspainikkeella säädetty arvo muuttuu 0,3EV:n portain.