Tulostettavien kuvien määrittäminen (Määritä tulostus)

Voit määrittää etukäteen muistikortilla, mitkä kuvat haluat tulostaa myöhemmin. (kuvatilaus) -kuvake näkyy määritetyissä kuvissa. DPOF on lyhenne sanoista ”Digital Print Order Format”.
DPOF-asetus säilyy kuvan tulostamisen jälkeen. Asetus kannattaa peruuttaa tulostamisen jälkeen.

  1. MENU(Toisto) → [Määritä tulostus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Useita kuvia:

Valitsee tulostettavat kuvat.

(1) Valitse kuva ja paina kiekkopainikkeen keskiötä. Valintaruudussa näkyy -merkki. Jos haluat peruuttaa valinnan, paina keskiötä uudelleen ja poista -merkki.

(2) Tulosta muita kuvia toistamalla vaihe (1). Jos haluat valita kaikki tietyn päivämäärän tai kansion kuvat, valitse päivämäärän tai kansion valintaruutu.

(3) MENU[OK].

Peruuta kaikki:
Tyhjentää kaikki DPOF-merkit.
Tulostusasetus:
Määrittää, tulostetaanko päivämäärä DPOF-merkkien kanssa rekisteröityihin kuviin.
  • Päivämäärän sijainti tai koko (kuvan sisä- tai ulkopuolella) vaihtelee tulostimen mukaan.

Huomautus

  • DPOF-merkkiä ei voi lisätä seuraaviin tiedostoihin:
    • RAW-kuvat
  • Kopioiden määrää ei voi määrittää.
  • Eräät tulostimet eivät tue päivämäärän tulostustoimintoa.