Vastavalosuojan kiinnittäminen

Vastavalosuojaa kannattaa käyttää, jotta kuvausalueen ulkopuolella oleva valo ei vaikuttaisi kuvaan.

  1. Sovita vastavalosuojan kiinnityspään muoto objektiivin päähän ja kierrä vastavalosuojaa myötäpäivään, kunnes se napsahtaa.

Huomautus

  • Kiinnitä vastavalosuoja oikein. Muuten vastavalosuojalla ei ehkä ole mitään vaikutusta tai se saattaa heijastua osittain kuvaan.
  • Kun vastavalosuoja on kiinnitetty oikein, vastavalosuojaindeksi (punainen viiva) on suojan punaisen indeksimerkin kohdalla.(Eräissä objektiiveissa ei välttämättä ole vastavalosuojaindeksiä.)
  • Irrota vastavalosuoja, kun käytetään salamaa. Muuten vastavalosuoja peittää salamavaloa ja voi näkyä kuvassa varjona.
  • Voit säilyttää vastavalosuojaa kuvauksen jälkeen kiinnittämällä sen objektiiviin ylösalaisin.