Luokitus

Voit määrittää luokituksia tallennettuihin kuviin asteikolla , niin kuvien löytäminen helpottuu. Yhdistämällä tämän ja [Kuvahypyn asetukset] -toiminnon, löydät haluamasi kuvan nopeasti.

  1. MENU(Toisto) → [Luokitus].
    Kuvien luokituksen valintanäyttö tulee esiin.
  2. Tuo esiin kuva, jolle haluat määrittää luokituksen, painamalla kiekkopainikkeen vasenta/oikeaa puolta ja paina sitten keskiötä.
  3. Valitse (Luokitus) -numero painamalla kiekkopainikkeen vasenta/oikeaa puolta ja paina sitten keskiötä.
  4. Poistu luokituksen valintanäytöstä painamalla MENU-painiketta.

Vihje

  • Voit myös määrittää luokituksia kuvien toiston aikana käyttämällä mukautettua näppäintä. Määritä [Luokitus] haluamaasi näppäimeen etukäteen toiminnolla [Oma painike] ja paina sitten mukautettua näppäintä, kun toistetaan kuva, jolle haluat määrittää luokituksen. (Luokitus) -numero vaihtuu aina, kun mukautettua näppäintä painetaan.

Huomautus

  • Luokituksia voidaan määrittää vain valokuviin.