Kohteen seuranta (seurantatoiminto)

Kamerassa on seurantatoiminto, joka seuraa kohdetta ja pitää sen merkittynä tarkennuskehyksessä.

Voit asettaa seurannan aloituskohdan valitsemalla sen tarkennusalueista tai määrittämällä sen koskettamalla. Tarvittava toiminto vaihtelee asetusmenetelmän mukaan.

  • Voit katsoa liittyvät toiminnot tämän sivun alaosan kohdasta Aiheeseen liittyvää.

Seurannan aloituskohdan asettaminen tarkennusalueen mukaan ([Seuranta] kohdassa [Tarkennusalue])

Valittu tarkennuskehys asetetaan seurannan aloituskohdaksi, ja seuranta aloitetaan painamalla suljinpainike puoliväliin.

  • Tämä toiminto on käytettävissä valokuvaustilassa.
  • Toiminto on käytettävissä , kun [Tarkennustila] -asetukseksi on valittu [Jatkuva AF].

Seurannan aloituskohdan asettaminen koskettamalla ([Kosketusseuranta] kohdassa [Kosk.toim. toiminto])

Voit asettaa seurattavan kohteen koskettamalla sitä monitorissa.

  • Tämä toiminto on käytettävissä valokuvaustilassa ja videokuvaustilassa.
  • Toiminto on käytettävissä, kun [Tarkennustila]-asetukseksi on valittu [Yhden k. AF], [Jatkuva AF] tai [DMF].

[Tarkennusalue]-asetuksen vaihtaminen tilapäisesti [Seuranta]-asetukseksi ([Seuranta käytössä] kohdassa [Oma painike])

Vaikka [Tarkennusalue]-asetukseksi olisi valittu muu kuin [Seuranta], voit vaihtaa tilapäisesti [Tarkennusalue]-asetukseksi [Seuranta] pitämällä painettuna näppäintä, johon [Seuranta käytössä] -toiminto on määritetty.

  • Määritä [Seuranta käytössä] -toiminto haluamaasi näppäimeen etukäteen käyttämällä [Oma painike] -toimintoa.
  • Tämä toiminto on käytettävissä valokuvaustilassa.
  • Toiminto on käytettävissä , kun [Tarkennustila] -asetukseksi on valittu [Jatkuva AF].