Äänilähdön ajoitus

Voit määrittää kaiun poiston äänen seurannan aikana ja estää ei-toivotut poikkeamat videon ja äänen välillä HDMI-lähdön aikana.

  1. MENU(Kamera- asetukset2) → [Äänilähdön ajoitus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Live:
Lähettää äänen ilman viivettä. Valitse tämä asetus, kun äänen poikkeama on ongelma äänitarkkailun aikana.
Huulisynkronointi:
Lähettää äänen ja videon synkronoituina. Valitse tämä asetus, kun haluat välttää ei-toivotut poikkeamat videon ja äänen välillä.