Varoitusilmoitukset

Aseta alue/päivämäärä/aika.

 • Aseta alue, päivämäärä ja aika. Jos et ole käyttänyt tuotetta pitkään aikaan, lataa sisäinen ladattava varmistusparisto.

Virta ei riitä.

 • Kuvan kopiointi tai kuva-anturin puhdistustoiminto ei toimi, koska akun jäljellä oleva varaus on liian alhainen. Lataa akku tai syötä virtaa vaihtovirtasovittimella.

Muistikorttia ei voi käyttää. Alustetaanko se?

 • Muistikortti on alustettu tietokoneessa, ja tiedostomuotoa on muokattu. Valitse [Syötä] ja alusta sitten muistikortti. Voit käyttää muistikorttia uudelleen, mutta kaikki siinä olevat tiedot poistetaan. Täydelliseen alustamiseen voi kulua jonkin aikaa. Jos ilmoitus tulee vieläkin näkyviin, vaihda muistikortti.

Muistikorttivirhe

 • Asetettu muistikortti ei ole yhteensopiva.
 • Alustus epäonnistui. Alusta muistikortti uudelleen.

Muistikorttia ei voi lukea. Aseta muistikortti uudelleen.

 • Asetettu muistikortti ei ole yhteensopiva.
 • Muistikortti on vahingoittunut.
 • Muistikortin liitinosa on likainen.

Muistikortti on lukittu.

 • Käytetään muistikorttia, jonka kirjoitus- tai poistosuojauskytkin on asennossa LOCK. Aseta kytkin tallennusasentoon.

Suljinta ei voi avata, koska muistikorttia ei ole asetettu.

 • Muistikorttia ei ole asetettu kohdassa [Tallennusm. etusij.] valittuun muistikorttipaikkaan.
 • Jos haluat vapauttaa sulkimen ilman, että kamerassa on muistikorttia, valitse [Vapautus ilm. korttia]-asetukseksi [Ota käyttöön]. Tällöin kuvia ei tallenneta.

Tallennus ja toisto eivät ehkä toimi oikein tällä muistikortilla.

 • Asetettu muistikortti ei ole yhteensopiva.

Käsittelee...

 • Tuote suorittaa kohinanvaimennusta. Tämän vähennysprosessin aikana ei voi kuvata.

Ei voi näyttää.

 • Muilla tuotteilla otettuja kuvia tai tietokoneella muokattuja kuvia ei ehkä voi näyttää.
 • Käsittely tietokoneella, kuten kuvatiedostojen poistaminen, voi aiheuttaa epäjohdonmukaisuuksia kuvatietokantatiedostoihin. Korjaa kuvatietokantatiedostot.

Tarkista, että objektiivi on kiinnitetty. Jos objektiivia ei tueta, aseta "Vapautus ilman obj." valikosta tilaan "Ota käyttöön".

 • Objektiivia ei ole kiinnitetty oikein tai sitä ei ole kiinnitetty lainkaan. Jos tämä ilmoitus tulee näkyviin, kun objektiivi on kiinnitetty, kiinnitä objektiivi uudelleen. Jos ilmoitus tulee näkyviin usein, tarkista, ovatko objektiivin ja tuotteen koskettimet puhtaita.
 • Kun kiinnität kameran tähtikaukoputkeen tai vastaavaan instrumenttiin tai kun käytetään ei-tuettua objektiivia, valitse [Vapautus ilman obj.] -asetukseksi [Ota käyttöön].

Ei voi tulostaa.

 • Yritit merkitä RAW-kuvia DPOF-merkillä.

Kamera ylikuumenee. Anna sen jäähtyä.

 • Tuote on kuumentunut, koska sillä on otettu kuvia yhtäjaksoisesti. Katkaise virta ja anna tuotteen jäähtyä ja odota, kunnes se on taas kuvausvalmis.


 • Koska olet kuvannut videoita pitkään, tuotteen lämpötila on noussut.


 • Kuvia on enemmän kuin mitä tuotteen tietokantatiedoston päivämäärien hallintatoiminto pystyy käsittelemään.


 • Tallennus tietokantatiedostoon ei onnistu. Tuo kaikki kuvat tietokoneeseen PlayMemories Home -ohjelmistolla ja palauta muistikortti.

Kuvatietokantatiedostonvirhe

 • Kuvatietokantatiedostossa on jotain vikaa. Valitse [Asetus][Pal. kuvatietokanta].

Järjestelmävirhe
Kameravirhe. Katkaise virta ja kytke se sitten uudelleen.

 • Irrota akku ja aseta se takaisin. Jos viesti tulee näkyviin usein, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.

Kuvatietokantatiedoston virhe. Palautetaanko?

 • Et voi tallentaa etkä toistaa AVCHD-videota, koska kuvatietokantatiedosto on vioittunut. Palauta kuvatietokantatiedosto noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Ei voi suurentaa.
Kuvaa ei voi kääntää.

 • Muilla tuotteilla tallennettuja kuvia ei ehkä voi suurentaa tai kääntää.

Ei voi luoda lisää kansioita.

 • Muistikortilla olevan kansion kolme ensimmäistä numeroa ovat ”999”. Kameraan ei voi luoda enempää kansioita.