Pistemittauspiste

Määrittää, koordinoidaanko pistemittauspiste tarkennusalueen kanssa, kun [Tarkennusalue]-asetukseksi on valittu [Joustava piste] tai [Laaj. joustava piste].

  1. MENU (Kamera- asetukset1) → [Pistemittauspiste] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Keskikohta:
Pistemittauspistettä ei koordinoida tarkennusalueen kanssa, kirkkaus mitataan aina keskeltä.
Tarkennuspistelinkki:
Pistemittauspiste koordinoidaan tarkennusalueen kanssa.

Huomautus

  • Kun [Tarkennusalue]-asetukseksi on valittu muu kuin [Joustava piste] tai [Laaj. joustava piste], pistemittauspiste lukitaan keskelle.
  • Kun [Tarkennusalue]-asetukseksi on valittu [Seuranta: Joustava piste] tai [Seuranta: Laaj. joustava piste], pistemittauspiste koordinoidaan seurannan alkupisteeseen, mutta sitä ei koordinoida kohteen seurannan kanssa.