Autom. HDR

Ottaa kolme kuvaa käyttämällä eri valotuksia ja yhdistää kuvat oikealla valotuksella, alivalottuneen kuvan kirkkaat osat ja ylivalottuneen kuvan tummat osat, jotta luodaan kuvia, joilla on suurempi sävyjyrkkyysalue (High Dynamic Range, HDR). Yksi kuva, jolla on oikea valotus, ja yksi kerrostettu kuva tallennetaan.

 1. MENU (Kamera- asetukset1) → [DRO/Autom. HDR][Autom. HDR].
 2. Valitse haluamasi asetus käyttämällä kiekkopainikkeen vasenta/oikeaa puolta.

Valikkokohteen tiedot

Autom. HDR: Autom. valotusero:
Korjaa kirkkauden automaattisesti.
Autom. HDR: Valotusero 1,0 EV ― Autom. HDR: Valotusero 6,0 EV:
Asettaa valotuseron kohteen kontrastin perusteella. Valitse optimointitaso taso 1,0 EV (heikko) – 6,0 EV (vahva).
Jos esimerkiksi valotusarvoksi valitaan 2,0 EV, otetaan kolme kuvaa seuraavilla valotusarvoilla: −1,0 EV, oikea valotus ja +1,0 EV.

Vihje

 • Suljin vapautetaan kolme kertaa yhtä kuvaa otettaessa. Huomioi seuraavat seikat:
  • Käytä tätä toimintoa, kun kohde ei liiku tai vilkuta valoa.
  • Älä muuta sommittelua ennen kuvausta.

Huomautus

 • Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun asetukseksi [Tiedostomuoto] on valittu [RAW] tai [RAW ja JPEG].
 • [Autom. HDR] ei ole käytettävissä seuraavissa kuvaustiloissa:
  • [Älykäs automaatti]
 • [Autom. HDR] ei ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:
  • Kun [Kuvatehoste]-asetukseksi on valittu muu kuin [Ei käytössä].
 • Seuraavaa kuvaa ei voi ottaa, ennen kuin kuvauksen jälkeinen sieppausprosessi on valmistunut.
 • Haluttua tehostetta ei välttämättä saada kohteen luminanssieron ja kuvausolosuhteiden vuoksi.
 • Kun käytetään salamaa, tällä toiminnolla ei ole juurikaan vaikutusta.
 • Jos näkymän kontrasti on pieni tai kun tuote tärisee tai kohde on epäterävä, hyviä HDR-kuvia ei välttämättä saada. näytetään tallennetun kuvan päällä ilmoituksena siitä, että kamera havaitsee kuvan epätarkkuutta. Muuta tarvittaessa sommittelua tai ota kuva varovasti uudelleen kuvan epäterävyyden välttämiseksi.