Kuvausasetusten tallentaminen mukautettuun näppäimeen (Tall. oma kuvausas.)

Voit tallentaa kuvausasetuksia (kuten valotus, tarkennusasetus, kuvanottotapa yms.) mukautettuun näppäimeen etukäteen ja palauttaa ne tilapäisesti pitämällä näppäintä painettuna. Vaihda asetukset nopeasti painamalla mukautettua näppäintä ja palaa alkuperäisiin asetuksiin vapauttamalla näppäin. Tämä toiminto sopii aktiivisten kohtausten, kuten urheilun, kuvaamiseen.

 1. MENU (Kamera- asetukset1) → [Tall. oma kuvausas.] → Valitse tallennusnumero [Pal. oma pidossa 1] [Pal. oma pidossa 3].
  Valitun numeron asetusnäyttö tulee esiin.
 2. Valitse niiden toimintojen valintaruudut, jotka haluat palauttaa jollakin tallennusnumerolla, painamalla kiekkopainikkeen ylä-/ala-/vasenta/oikeaa puolta ja valitse kukin ruutu painamalla keskiötä.
  Toimintojen ruuduissa näkyy -merkki.
  • Voit peruuttaa valinnan painamalla keskiötä uudelleen.
 3. Valitse säädettävä toiminto painamalla kiekkopainikkeen ylä-/ala-/vasenta/oikeaa puolta ja säädä sitten haluttua asetusta painamalla keskiötä.
  • Valitse [Tuo nykyinen asetus] , kun haluat tallentaa kameran nykyiset asetukset valitsemaasi tallennusnumeroon.
 4. Valitse [Tallenna].

Kohteet, jotka voidaan tallentaa

 • Voit tallentaa erilaisia toimintoja kuvausta varten. Tallennettavissa olevat kohteet näytetään kameran valikossa.
 • Valotus
 • Tarkennusasetus
 • Kuvanottotapa (muu kuin itselaukaisin)

Tallennettujen asetusten palauttaminen

 1. MENU (Kamera- asetukset2) → [Oma painike] → Valitse haluamasi näppäin ja valitse sitten yksi tallennusnumeroista [Pal. oma pidossa 1] [Pal. oma pidossa 3].
 2. Paina kuvausnäytössä suljinpainiketta samalla, kun pidät painettuna näppäintä, johon jokin tallennusnumeroista määritettiin.
  Tallennetut asetukset aktivoidaan, kun mukautettu näppäin pidetään painettuna.

Vihje

 • Kohteen [Tall. oma kuvausas.] asetuksia voidaan muuttaa, kun yksi rekisteröintinumero on määritetty mukautettuun näppäimeen toiminnolla [Oma painike].

Huomautus

 • Tallennusnumerot [Pal. oma pidossa 1] [Pal. oma pidossa 3] ovat käytettävissä vain, kun kuvaustilaksi on valittu P/A/S/M.
 • Kiinnitetyn objektiivin ja kameran tilan mukaan, kun tallennetun asetuksen palautus suoritetaan, tallennetut asetukset eivät välttämättä tule voimaan.