ISO-asetus: ISO AUTO min.sul.n.

Jos valitaan [ISO AUTO], kun kuvaustilana on P (Ohjelmoitava) tai A (Aukko etusijalla), voidaan asettaa valotusaika, jossa ISO-herkkyys alkaa muuttua.
Tämä toiminto on tehokas liikkuvien kohteiden kuvauksessa. Voit minimoida kohteen epäterävyyden ja estää samalla kameran tärinää.

  1. MENU → (Kamera- asetukset1) → [ISO-asetus][ISO AUTO min.sul.n.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

FASTER (Nopeampi)/FAST (Nopea):
ISO-herkkyys alkaa muuttua, kun valotusaika on lyhyempi kuin [Vakio], jotta voit estää kameran tärinää ja kohteen epäterävyyttä.
STD (Vakio):
Kamera asettaa valotusajan automaattisesti objektiivin polttovälin perusteella.
SLOW (Hidas)/SLOWER (Hitaampi):
ISO-herkkyys alkaa muuttua, kun valotusaika on pidempi kuin [Vakio], jotta voit ottaa kuvia, joissa on vähemmän kohinaa.
1/1600030":
ISO-herkkyys alkaa muuttua asetetun valotusajan kohdalla.

Vihje

  • Valotusajan ero, jolla ISO-herkkyys alkaa muuttua arvojen [Nopeampi], [Nopea], [Vakio], [Hidas] ja [Hitaampi] välillä on 1 EV.

Huomautus

  • Jos valotus ei riitä, vaikka ISO-herkkyydeksi olisi asetettu [ISO AUTO enintään] kohdassa [ISO AUTO], valotusaika on pidempi kuin kohdassa [ISO AUTO min.sul.n.] asetettu, jotta voidaan kuvata asianmukaisella valotuksella.
  • Valotusaika ei välttämättä toimi asetuksen mukaisesti seuraavissa tilanteissa:
    • Kun suurin valotusaika on muuttunut [Suljintyyppi]-asetuksen takia.
    • Kun käytetään salamaa kuvaamiseen kirkkaassa ympäristössä. (Pisimmäksi valotusajaksi on rajoitettu salaman synkronointinopeus 1/250 sekunti.)
    • Kun käytetään salamaa kuvaamiseen hämärässä ympäristössä ja [Salaman tila]-asetukseksi on valittu [Täytesalama]. (Lyhimmäksi valotusajaksi on rajoitettu kameran automaattisesti määrittämä aika.)