AF-C-prioriteettias.

Valitsee, vapautetaanko suljin, vaikka kohde ei olisi tarkka, kun Jatkuva AF on aktivoitu ja kohde liikkuu.

  1. MENU(Kamera- asetukset1) → [AF-C-prioriteettias.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

AF:
Priorisoi tarkennuksen. Suljinta ei vapauteta, ennen kuin kohde on tarkka.
Vapautus:
Priorisoi sulkimen vapauttamisen. Suljin vapautetaan, vaikka kohde olisi epätarkka.
Tasapainoinen:
Kuvaa tasapainottaen sekä tarkennusta että sulkimen vapauttamista.