Bluetooth-kaukos.

Voit käyttää kameraa Bluetooth-kaukosäätimellä RMT-P1BT (myydään erikseen). Valitse MENU → (Verkko) → [Bluetooth-asetukset][Bluetooth-toiminto][Käytössä] etukäteen. Katso myös Bluetooth-kaukosäätimen käyttöopasta.

Tätä toimintoa voidaan käyttää, kun kameran järjestelmäohjelmiston (laiteohjelmiston) versio on 6.00 tai uudempi.

 1. Valitse kamerassa MENU → (Verkko) → [Bluetooth-kaukos.][Käytössä].
  • Jos kameraa ei ole muodostettu laitepariksi yhdenkään Bluetooth-laitteen kanssa, vaiheen 2 mukainen laiteparin muodostusnäyttö tulee esiin.
 2. Valitse kamerassa MENU → (Verkko) → [Bluetooth-asetukset][Pariyhteys], niin laiteparin muodostusnäyttö tulee esiin.
 3. Muodosta laitepari Bluetooth-kaukosäätimellä.
  • Katso tarkempia tietoja Bluetooth-kaukosäätimen käyttöoppaasta.
 4. Valitse kamerassa [OK] Bluetooth-yhteyden vahvistusnäytössä.
  • Laitepari on muodostettu, ja voit nyt käyttää kameraa Bluetooth-kaukosäätimellä. Kun laitepari on muodostettu kerran, voit yhdistää kameran ja Bluetooth-kaukosäätimen myöhemmin uudelleen valitsemalla [Bluetooth-kaukos.]-asetukseksi [Käytössä].

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:
Ottaa Bluetooth-kaukosäätimen käyttöön.
Ei käytössä:
Poistaa Bluetooth-kaukosäätimen käytöstä.

Vihje

 • Bluetooth-yhteys on aktiivinen vain, kun kameraa käytetään Bluetooth-kaukosäätimellä.
 • Jos toiminto ei toimi oikein, tarkista seuraavat huomautukset ja yritä muodostaa laitepari uudelleen.
  • Tarkista, ettei kameraa ole yhdistetty muihin laitteisiin Bluetooth-toiminnolla.
  • Tarkista, että kameran [Lentokonetila]-asetukseksi on valittu [Ei käytössä].
  • Suorita kameran [Nollaa verkkoaset.]-toiminto.

Huomautus

 • Kun kamera alustetaan, myös laiteparin muodostustiedot poistetaan. Jos haluat käyttää Bluetooth-kaukosäädintä, muodosta laitepari uudelleen.
 • Jos Bluetooth-yhteys on epävakaa, poista esteet, kuten ihmiset tai metalliesineet, kameran ja laitepariksi muodostetun Bluetooth-kaukosäätimen välistä.
 • Sijaintitietojen älypuhelimeen linkittämistoimintoa ei voi käyttää, kun [Bluetooth-kaukos.]-asetuksena on [Käytössä].
 • Infrapunakaukosäädintä ei voi käyttää, kun [Bluetooth-kaukos.]-asetuksena on [Käytössä].
 • Kun [Bluetooth-kaukos.]-asetukseksi on valittu [Käytössä], kamera ei siirry virransäästötilaan. Vaihda asetukseksi [Ei käytössä], kun olet lopettanut Bluetooth-kaukosäätimen käytön.