AE-lukitus

Jos kohteen ja taustan välinen kontrasti on suuri, esimerkiksi kuvattaessa vastavalossa tai ikkunan lähellä olevaa kohdetta, mittaa valo pisteestä, jossa kohteen kirkkaus näyttää asianmukaiselta, ja lukitse valotus ennen kuvausta. Voit vähentää kohteen kirkkautta käyttämällä valon mittaukseen kohdetta kirkkaampaa pistettä ja lukitsemalla koko näytön valotuksen. Voit tehdä kohteesta kirkkaamman mittaamalla valon kohdetta tummemmasta pisteestä ja lukitsemalla koko näytön valotuksen.
  1. Säädä tarkennus pisteeseen, jossa valotusta säädetään.
  2. Paina AEL-painiketta.

    Valotus lukitaan, ja (AE-lukitus) tulee näkyviin.
  3. Pidä AEL-painike painettuna, tarkenna kohteeseen uudelleen ja ota kuva
    • Pidä AELpainike painettuna kuvan ottamisen aikana, jos haluat jatkaa kuvausta lukitun valotuksen kanssa. Nollaa valotus vapauttamalla painike.

Vihje

  • Jos valitset MENU → (Kamera- asetukset2) → [Oma painike] tai [Oma painike][AEL-painiketoiminto][AEL-vaihto], voit lukita valotuksen pitämättä painiketta painettuna.

Huomautus

  • [ AEL-pito] ja [ AEL-vaihto] eivät ole käytettävissä, kun käytetään muita zoomaustoimintoja kuin optista zoomia.