Autom. samm.lämpö

Asettaa kameran lämpötilan, jossa se sammuu automaattisesti kuvauksen aikana. Kun asetukseksi valitaan [Korkea], voit jatkaa kuvaamista, vaikka kameran lämpötila nousisi normaalia korkeammaksi.

  1. MENU (Asetus) → [Autom. samm.lämpö] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Vakio:
Asettaa vakiolämpötilan, jossa kamera sammuu.
Korkea:
Asettaa lämpötilan, jossa kamera sammuu, korkeammaksi kuin [Vakio].

Huomattavaa, kun [Autom. samm.lämpö] ‑asetukseksi on valittu [Korkea]

  • Älä kuvaa, kun pidät kameraa kädessä. Käytä jalustaa.
  • Kameran käyttäminen pitkään pitämällä sitä kädessä voi aiheuttaa alhaisen lämpötilan palovammoja.

Videoiden jatkuva tallennusaika, kun [Autom. samm.lämpö] ‑asetukseksi on valittu [Korkea]

Jatkuvaan videotallennukseen käytettävissä oleva aika on seuraava, kun kamera aloittaa tallennuksen oletusasetuksilla sen jälkeen, kun virta on katkaistu hetkeksi. Seuraavat arvot ilmoittavat jatkuvan ajan tallennuksen aloittamisesta siihen asti, kun kamera pysäyttää tallennuksen.

Ympäristön lämpötila: 20 °C
Videoiden (HD) jatkuva tallennusaika: noin 29 minuuttia
Videoiden (4K) jatkuva tallennusaika: noin 29 minuuttia
Ympäristön lämpötila: 30 °C
Videoiden (HD) jatkuva tallennusaika: noin 29 minuuttia
Videoiden (4K) jatkuva tallennusaika: noin 29 minuuttia
Ympäristön lämpötila: 40 °C
Videoiden (HD) jatkuva tallennusaika: noin 29 minuuttia
Videoiden (4K) jatkuva tallennusaika: noin 29 minuuttia

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, kun kameraa ei ole liitetty Wi-Fi-verkon kautta)

4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, kun kameraa ei ole liitetty Wi-Fi-verkon kautta)

Huomautus

  • Vaikka [Autom. samm.lämpö] ‑asetukseksi olisi valittu [Korkea], videoiden tallennusaika ei välttämättä muutu olosuhteiden tai kameran lämpötilan takia.