Akun asettaminen/poistaminen

  1. Avaa akkulokeron kansi.

  2. Aseta akku samalla, kun painat lukitusvipua (A) akun kärjellä, kunnes akku lukittuu paikalleen.

  3. Sulje kansi.

Akun poistaminen

Varmista, että käytön merkkivalo ei pala, ja sammuta kamera. Liu’uta sitten lukitusvipua (A) ja poista akku. Älä pudota akkua.