Kuvasta toiseen hyppimisen asettaminen (Kuvahypyn asetukset)

Määrittää, mitä valitsinta ja menetelmää käytetään kuvasta toiseen hyppimiseen toiston aikana. Voit etsiä suojatut kuvat tai kuvat, joille on asetettu tietty luokitus, nopeasti.

  1. MENU(Toisto) → [Kuvahypyn asetukset] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Valitse Valitsin:
Valitsee valitsimen, jolla hypätään kuvasta toiseen.
Kuvahypyn tapa:
Määrittää kuvahypyllä toistettavien kuvien tyypin.

Huomautus

  • [Kuvahypyn asetukset] on käytettävissä vain, kun [Katselutila]-asetuksena on [Pvm. -näkymä].Jos [Katselutila]-asetuksena ei ole [Pvm. -näkymä], kamera toistaa aina jokaisen kuvan hyppimättä, kun käytetään kohdassa [Valitse Valitsin] valittua valitsinta.
  • Kuvahyppy-toimintoa käytettäessä videotiedostot ohitetaan aina.