Tuotteessa olevat zoomausominaisuudet

Tuotteen zoomausominaisuus tarjoaa suuremman zoomauskertoimen yhdistämällä erilaisia zoomausominaisuuksia. Näytössä näkyvä kuvake vaihtuu valitun zoomausominaisuuden mukaan.

Kun moottoroitu zoom-objektiivi on kiinnitetty:

Kun on kiinnitetty muu kuin moottoroitu zoom-objektiivi:

 1. Optisen zoomin alue
  Zoomaa kuvia objektiivin zoomausalueella.
  Kun moottoroitu zoom-objektiivi on kiinnitetty, optisen zoomausalueen zoomauspalkki näytetään.
  Kun on kiinnitetty muu kuin moottoroitu zoom-objektiivi, zoom-liukukytkin lukitaan zoomauspalkin vasempaan päähän, kun zoomausasento on optisen zoomin alueella (näytössä ×1,0).

 2. Älykkään zoomin alue ()
  Zoomaa kuvia heikentämättä alkuperäistä laatua rajaamalla kuvaa osittain (vain kun [JPEG-kuvakoko]-asetukseksi on valittu [M] tai [S]).

 3. Zoomaus selk. kuv. ‑alue ()
  Zoomaa kuvia käyttämällä vähemmän huonontavaa kuvankäsittelyä. Kun asetukseksi [Zoom-asetus] valitaan [Zoomaus selk. kuv.] tai [Digitaalizoomaus], tätä zoomaustoimintoa voidaan käyttää.

 4. Digitaalisen zoomin alue ()
  Voit suurentaa kuvia käyttämällä kuvaprosessia. Kun asetukseksi [Zoom-asetus] valitaan kohdassa [Digitaalizoomaus], tätä zoomaustoimintoa voidaan käyttää.

Huomautus

 • Oletus-[Zoom-asetus] on [Vain optinen zoom].
 • Oletus-[JPEG-kuvakoko] on [L]. Kun haluat käyttää älykästä zoomia, vaihda [JPEG-kuvakoko] -asetukseksi [M] tai [S].
 • Älykäs zoom-, selkeän kuvan zoom- ja digitaalizoomtoiminnot eivät ole käytettävissä, kun kuvataan seuraavissa tilanteissa:
  • [Tiedostomuoto]-asetuksena on [RAW] tai [RAW ja JPEG].
  • [Tallennusasetus]-asetukseksi on valittu [120p]/[100p].
  • Hidastetun/nopeutetun kuvauksen aikana, kun [Kuvanopeus]-asetukseksi on valittu [120fps]/[100fps]
  • Jatkuvan kuvauksen aikana, kun [Suljintyyppi]-asetukseksi on valittu [Automaattinen] tai [Elektroninen suljin]
 • Älykästä zoomia ei voi käyttää videoiden kanssa.
 • Kun on kiinnitetty moottoroitu zoom-objektiivi, MENU-kohdan [Zoom]-toimintoa ei voi käyttää. Jos kuvaa suurennetaan yli optisen zoomin alueen, tuote vaihtaa automaattisesti muuhun [Zoom]-toimintoon kuin optiseen zoomiin.
 • Kun käytetään älykäs zoom-, selkeän kuvan zoom- tai digitaalizoomtoimintoa, [Mittausmuoto]-asetukseksi lukitaan [Monipiste].
 • Kun käytetään älykäs zoom-, selkeän kuvan zoom- tai digitaalizoomtoimintoa, seuraavat toiminnot eivät ole käytettävissä:
  • Kasv./silm. etusij. AF
  • Kasv. etus. mon.mitt.
  • Seurantatoiminto
 • Jos haluat käyttää videoissa muuta zoomaustoimintoa kuin optista zoomia, määritä [Zoom] haluamaasi näppäimeen toiminnolla [Oma painike].