Kosk.toim. toiminto: Kosketustarkennus

Voit valita kohteen, johon tarkennetaan, käyttämällä kosketustoimintoja valokuva- ja videotallennustiloissa. Valitse MENU(Asetus) → [Kosketustoiminto][Käytössä] etukäteen.

 1. MENU(Kamera- asetukset2) → [Kosk.toim. toiminto][Kosketustarkennus].

Tarkennuskohdan määrittäminen valokuvaustilassa

Voit tarkentaa haluamaasi kohtaan koskettamalla monitoria.

 1. Valitse muu [Tarkennusalue] kuin [Joustava piste] tai [Laaj. joustava piste].
 2. Kosketa monitoria.
  • Kun kuvaat monitorin kanssa, tarkenna koskettamalla kohdetta.
  • Kun kuvaat etsimen kanssa, voit siirtää tarkennuspistettä koskettamalla ja vetämällä sitä monitorissa samalla, kun katsot etsimen läpi.

  • Kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kamera tarkentaa tarkennuskehykseen. Ota kuvia painamalla suljinpainike pohjaan.
  • Jos haluat peruuttaa tarkennuksen kosketustoiminnoilla, kosketa tai paina kiekkopainikkeen keskiötä, jos kuvaat monitorin kanssa, ja paina kiekkopainikkeen keskiötä, jos kuvaat etsimen kanssa.

Tarkennuskohdan määrittäminen videokuvaustilassa (pistetarkennus)

Kamera tarkentaa kosketettuun kohteeseen.Pistetarkennusta ei voi käyttää kuvattaessa etsimen kanssa.

 1. Valitse muu [Tarkennusalue] kuin [Joustava piste] tai [Laaj. joustava piste].
 2. Kosketa ennen tallennusta tai sen aikana kohdetta, johon haluat tarkentaa.
  • Kun kohdetta kosketetaan, tarkennustila vaihtuu tilapäisesti manuaaliseen tarkennukseen, ja tarkennusta voidaan säätää tarkennusrengasta käyttämällä.
  • Pistetarkennus voidaan peruuttaa koskettamalla tai painamalla kiekkopainikkeen keskiötä.

Vihje

 • Kosketustarkennustoiminnon lisäksi käytettävissä ovat myös seuraavat kosketustoiminnot.
  • Kun [Tarkennusalue]-asetukseksi on valittu [Joustava piste] tai [Laaj. joustava piste], tarkennuskehystä voidaan siirtää kosketustoimintoja käyttämällä.
  • Kun [Tarkennustila]-asetukseksi on valittu [Man. tarkennus], tarkennuksen suurennuslasia voidaan käyttää kaksoisnapauttamalla monitoria.

Huomautus

 • Kosketustarkennustoimintoa ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
  • Kun [Tarkennustila]-asetuksena on [Man. tarkennus].
  • Kun käytetään digitaalizoomia
  • Kun käytetään sovitinta LA-EA2 tai LA-EA4