Videoiden tallennusaika

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan arvioitu kokonaistallennusaika käytettäessä tällä kameralla alustettua muistikorttia. Arvot saattavat vaihdella kuvausolosuhteiden ja käytettävän muistikorttityypin mukaan.

Tallennusajat, kun [Tiedostomuoto]-asetukseksi on valittu [XAVC S 4K] ja [XAVC S HD], ovat tallennusaikoja kuvattaessa [Proxy-tallennus]-asetuksella [Ei käytössä].

(h (tunti), min (minuutti))

8 Gt 32 Gt 64 Gt 256 Gt
XAVC S 4K 30p 100M/25p 100M 8 min 35 min 1 h 15 min 5 h 10 min
XAVC S 4K 30p 60M/25p 60M 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 25 min
XAVC S 4K 24p 100M*/– 8 min 35 min 1 h 15 min 5 h 10 min
XAVC S 4K 24p 60M*/– 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 25 min
XAVC S HD 120p 100M/100p 100M 8 min 35 min 1 h 15 min 5 h 10 min
XAVC S HD 120p 60M/100p 60M 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 25 min
XAVC S HD 60p 50M/50p 50M 15 min 1 h 10 min 2 h 30 min 10 h 10 min
XAVC S HD 60p 25M/50p 25M 30 min 2 h 20 min 4 h 45 min 19 h 30 min
XAVC S HD 30p 50M/25p 50M 15 min 1 h 10 min 2 h 30 min 10 h 10 min
XAVC S HD 30p 16M/25p 16M 50 min 3 h 35 min 7 h 20 min 29 h 45 min
XAVC S HD 24p 50M*/– 15 min 1 h 10 min 2 h 30 min 10 h 10 min
AVCHD 60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 40 min 2 h 55 min 6 h 24 h 15 min
AVCHD 60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 55 min 4 h 5 min 8 h 15 min 33 h 15 min

*Vain kun [NTSC/PAL-valitsin]-asetukseksi on valittu NTSC.

 • Jatkuva kuvaus on mahdollista noin 29 minuutin ajan (tuotteen teknisten tietojen rajoittama).
  Jatkuva tallennusaika voi poiketa seuraavissa tilanteissa:
  • Hidastettuja/nopeutettuja videoita kuvattaessa: Tallennus päättyy automaattisesti, kun tallennettavan tiedoston kesto on noin 29 minuuttia (toistettavan videon kesto on noin 29 minuuttia). (Tallennus päättyy automaattisesti, kun tallennettavan tiedoston kesto on noin 15 minuuttia, jos [Tallennusasetus]-asetukseksi on valittu [60p/50p] ja [Kuvanopeus]-asetukseksi on valittu [30fps/25fps].)
 • Hidastettujen/nopeutettujen videoiden ajat ovat toistoaikoja, eivät tallennusaikoja.

Huomautus

 • Videoiden tallennusaika vaihtelee, koska kamerassa on VBR (Variable Bit-Rate (muuttuva bittinopeus)), joka säätää automaattisesti kuvanlaatua kuvausolosuhteiden mukaan. Nopeasti liikkuvaa kohdetta tallennettaessa kuva on tarkempi mutta tallennusaika on lyhyempi, koska tallennukseen tarvitaan enemmän muistia. Tallennusaika voi vaihdella myös kuvausolosuhteiden, kohteen tai kuvan laatu-/kokoasetusten mukaan.
 • Näytetyt ajat ovat tallennusaikoja Sony-muistikorttia käytettäessä.

Jatkuvaa videotallennusta koskevia huomautuksia

 • Korkealaatuisen videon tallennus ja nopea jatkuva kuvaus tarvitsevat paljon virtaa. Tällöin, jos kuvausta jatketaan, lämpötila kameran sisällä ja etenkin kuva-anturin lämpötila nousee. Tällaisissa tapauksissa kamera sammuu automaattisesti, koska kameran pinta kuumenee tai korkea lämpötila vaikuttaa kuvien laatuun tai kameran sisällä olevaan mekanismiin.
 • Jatkuvaan videotallennukseen käytettävissä oleva aika, kun kamera tallentaa oletusasetuksilla sen jälkeen, kun virta on katkaistu hetkeksi, on seuraava. Arvot ilmoittavat jatkuvan ajan tallennuksen aloittamisesta siihen asti, kun kamera pysäyttää tallennuksen.


  Ympäristön lämpötila: 20 °C

  • Videoiden (HD) jatkuva tallennusaika: noin 29 minuuttia
  • Videoiden (4K) jatkuva tallennusaika: noin 29 minuuttia


  Ympäristön lämpötila: 30 °C

  • Videoiden (HD) jatkuva tallennusaika: noin 29 minuuttia
  • Videoiden (4K) jatkuva tallennusaika: noin 29 minuuttia


  Ympäristön lämpötila: 40 °C

  • Videoiden (HD) jatkuva tallennusaika: noin 29 minuuttia
  • Videoiden (4K) jatkuva tallennusaika: noin 29 minuuttia

  [Autom. samm.lämpö]: [Vakio]

  HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, kun kameraa ei ole liitetty Wi-Fi-verkon kautta)

  4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, kun kameraa ei ole liitetty Wi-Fi-verkon kautta)

 • Videotallennukseen käytettävissä oleva aika vaihtelee lämpötilan, videoiden tiedostomuodon/tallennusasetuksen, Wi-Fi-verkkoympäristön tai kameran tallennusta edeltävän tilan mukaan. Jos virran kytkemisen jälkeen sommitellaan kuva usein uudelleen tai otetaan valokuvia, lämpötila kameran sisällä nousee ja käytettävissä oleva tallennusaika lyhenee.
 • Jos -kuvake tulee näkyviin, kameran lämpötila on kohonnut.
 • Jos kamera lopettaa videon tallennuksen korkean lämpötilan takia, anna kameran olla jonkin aikaa virta katkaistuna. Jatka tallennusta, kun lämpötila kameran sisällä on laskenut täysin.
 • Jos otat seuraavat seikat huomioon, voit tallentaa videoita pidempään.
  • Pidä kamera poissa suorasta auringonvalosta.
  • Sammuta kamera, kun sitä ei käytetä.
 • Kun [Tiedostomuoto]-asetukseksi on valittu [AVCHD], videoiden suurin tiedostokoko voi olla enintään noin 2 Gt. Kun tiedoston koko saavuttaa noin 2 Gt tallennuksen aikana, uusi videotiedosto luodaan automaattisesti.